USK: Šta bi vjernici željeli čuti na hutbama

S obzirom da je petak za muslimane najodabraniji dan u sedmici i da je džuma-namaz propisan upravo u ovom sedmičnom islamskom blagdanu u okviru kojeg vjernici imaju priliku da se okupe i čuju prigodan vaz sa džamijskog minbera, time je i obaveza onog koji je u tom danu hatib veća i zahtjevnija. Šta ljudima pričati, pitanje je koje svaki hatib sebi postavi barem jednom prije nego se odluči za određenu temu hutbe koju priprema. Kako bi dali svoj doprinos i olakšali imamima da saznaju šta to ljudi vole čuti na hutbi i koje su njihove vjerske potrebe o kojima bi oni mogli ili trebali govoriti, anektirali smo određenu grupu ljudi iz različitih mjesta.

Jedinstvo muslimana

Svi odgovori uglavnom su usmjereni ka aktulenim temama u društvu, s posebnim fokusom na omladinu i probleme koji ih muče.

Dževad Babić (31) iz Bihaća, smatra da su hutbe posvećene jedinstvu muslimana ono što treba da se čuje sa naših minbera u budućnosti.

“Mislim da nam je jedinstvo prijeko potrebno i smatram da o tome treba često govoriti, osobito u ova turobna vremena, ali ne samo govoriti već svim raspoloživim sredstvima pokazati, biti primjer, biti most koji spaja dva svijeta, dva muslimana. Mislim da od samih definicija nema ništa, islam traži žrtvu i rad po znanju. Sve manje i manje muslimani imaju prava, a to je plod naše razjedinjenosti, jer tu se krije formula uspjeha ili neuspjeha.“ kaže Babić.

Za Omera Pajalića (30) iz Bužima, nema dileme da hutbanski sadržaji trebaju biti usmjereni na optimizam, patriotizam i jedinstvo muslimana, jer se tako, smatra on, jača bošnjačko biće i snaži država Bosna i Hercegovina.

“Na hutbama bih volio slušati o aktuaelnim temama koje su bitne za nas muslimane generalno u svijetu, u Bosni i Hercegovini, zatim o problemima i predrasudama koje vladaju u našim džematima što džematlije cijepa na više strana i razjedinjuje nas. U hutbama treba da zrači optimizam, pozitivizam, patriotizam, ubjeđenost u ono o čemu se govori i sve ono što nam nedostaje u današnjem vaktu i što je razlog nejedinstva, nesloge, masovnog napuštanja domovine BiH. Također, aktuelnost, primjerenost, prioritetnost, pravovremenost, svrsishodnost, usmjerenost ka onima kojima se poruka upućuje. To je ono što ja primijetim da nedostaje u hutbama naših hatiba.” kaže Pajalić.

Duhovna energija i odgoj

Mustafa Dizdarić (18) učenik Medicinske škole Bihać, mišljenja je da mladima treba nešto što će ih držati između dvije džume. Neka duhovna energija i hutba koja će ih toliko motivirati da će biti napunjeni imanom tokom cijele sedmice i sve do iduće džume.

“Mislim da se imami previše baziraju na prošlost na hutbama te se trebaju bazirani na budućnost ili eventualno sadašnjost. Ljudima treba nešto što će ih motivirati sedmično od džume do džume, a tako bi i hutbe postale interesantnije. Jedan od mojih prijedloga za temu hutbe bio bi o slobodnom vremenu kod mladih koje rezultira mnogim negativnostima.” ističe Mustafa.

Ale Jogić (37) iz Bosanske Krupe, smatra da je odgoj to na što bi se imami trebali fokusirati u cilju mijenjanja društva na bolje.

“Vrijednosti drustvenog odgoja kako u oblasti ahlaka tako i o vriednostima emocionalnog i sentimentalnog odgoja intelektualnog i naravno tjelesnog podsticanju na natjecanja u sportu zdravstvenom odgoju o nedostatcima fizickih aktivnosti kod djece i omladine o posljedicama fizicke ne aktivnosti na zdravlje i licnost pojedinca i cjelokupnog drustva.” kaže Ale Jogić.

Zdravstvena i ekonomska zaštita

Mladi su sve više izloženi duhovno-psihičkom oboljenjima, usljed neznanja o načinima spriječavanja i liječenja istih. Stoga Armin Ibrahimović (25) smatra da imami trebaju o tome više govoriti kako bi se povećao nivo znanja o tim fenomenima.

“Dakle, tema koju bih ja volio čuti na hutbama je zaštita muslimana, jer svakodnedno smo izloženi raznim vrstama negativnih osoba, od zavidnika i urokljivaca, do onih koji se bave crnom magijom i gatanjem, pa imamo kaos u našem društvu zato što ljudi i ne znaju da je to pogrešan put.” kaže Armin.

cazin.net

Related posts