USK: Agencija za privatizaciju još „na ledu“

Na posljednjoj sjednici Vlade USK razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju i poslovanju Agencije za privatizaciju USK, koju je, po zaključku Skupštine, pripremila radna grupa.

Radna grupa imenovana od strane Vlade USK koja je imala zadatak da utvrdi stanje poslovanja i obaveza Agencije za privatizaciju , te njeno statusno pitanje obzirom da je obim poslovne aktivnosti smanjen, uradila je analizu, te je u vidu informacije prezentirala Vladi USK na posljednjoj sjednici. Utvrđeno je su obaveze Agencije 2,4 miliona maraka, od čega su najveća stavka dio potraživanja advokatskog tima u iznosu od 1,5 miliona, obaveze po sudskim presudama radnika poduzeća VF Komerca –nakadašnjeg poduzeća “Sloboda” Sanski Most, 250.000 maraka i obaveze prema uposlenima u Agenciji oko 200.000 KM. Kako bi Agencija neometano poslovala u 2017. godini neophodno je, navodi se u Informaciji, obezbjediti 1,2 miliona maraka.

Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona ima svega tri uposlena koji su posljednju plaću primili za februar 2016. godine. U svojim planovima imaju predviđene aktivnosti kada je u pitanju neprivatizirani dio kapitala : veterinarske stanice, komunalna poduzeća, i mediji, kao i obaveze koje proizilaze iz revizije provedene privatizacije. Kako im je blokiran račun opstanak ove kantonalne upravne jedinice ovisiće o njenom budućem statusu.

VD Direktorica Agencije Fikreta Pehlivanović tvrdi da su uslovi rada u Agenciji gotovo nemogući, te da da bi se problem najlakše riješio izmjenama odluke o osnivanju i vraćanjem na budžet. U Vladi USK preovladava mišljenje da se ovaj put mora iznaći dugoročno rješenje, na kojem bi uz Ministarstvo privrede trebali biti angažovani i pravnici. – piše rtvusk.

Related posts