Uručena krava šesteročlanoj porodici u Bosanskoj Krupi

Volonteri H.O. ˝Dirhem˝ posjetili su porodicu Adema Brakića u Bosanskoj Krupi i tom prilikom mu donirali mladu, zdravu i steonu kravu.

Donator ove aktivnosti bila je Humanitarna organizacije Milost iz Norveške koja je izdvojila iznos od 2.090 KM za ovu akciju.

Adem je vrijedan i požrtvovan čovjek koji za svoju porodicu, a koja se sastoji od supruge i četvero male djece, nastoji osigurati normalne uslove za život.

Na prijedlog našeg volontera u Bos. Krupi Adema i njegovu porodicu smo uzeli u razmatranje kako bismo mu pomogli u okviru projekta ˝Krava-mala fabrika hrane˝.

Adem nije stalno zaposlen, a svoju porodicu prehranjuje tako što radi teške fizičke poslove kad ih ima. Uz to je marljiv i vrijedan, te smo mu odlučili uručiti kravu u okviru gore spomenutog projekta.
Ne krijući radost i zadovoljstvo, Adem se najtoplije zahvalio, kako našim volonterima tako i plemetinim donatorima, na ovoj vrijedoj donaciji.

Mi se nadamo da će uručena krava biti od koristi Ademu, a naročito njegovoj maloj dječici, te se u ime naše organizacije zahvaljujemo donatorima.

Čitava aktivnost kupovine i doniranja krave koštala je 2.250 KM. Razliku od 160 KM dopunili smo iz fonda ovoga projekta. Molimo Uzvišenog Allaha da aktiviste i članove Humanitarne organizacije Milost nagradi najljepšom nagradom za njihov trud i dosadašnje donacije.

Inače, projekat ˝Krava-mala fabrika hrane˝ ima za cilj da višečlanim porodicama, gdje su članovi nezaposleni i koji žive u teškom materijalnom stanju, osigura stalan izvor prihoda kroz nabavku krava i druge stoke.

H.O. ˝Dirhem˝ sa svakom od porodica potpisuje Ugovor kojim se porodice obavezuju da će u naredne četiri godine držati kravu, te da je neće prodati, niti pokloniti drugome. Time se osigurava da donacija bude namjenski iskorištena i sprečava zloupotreba eventualna donacije.
Želja nam je da ovaj projekat više zaživi jer se na taj način porodice ohrabruju da same doprinesu svom boljem socijalnom statusu kroz vlastiti rad i zalaganje, čime se svakako smanjuje potreba porodica za stalnom i direktnom humanitarnom pomoći.

Stoga, pozivamo naše plemenite donatore, džemate, udruženja kao i sugrađane da shodnom svojim mogućnostima podrže ovaj projekat. Uplatiti se može cijeli iznos za nabavku krave od 2400 KM ili manje iznose koje onda sabiramo i od njih kupujemo kravu za narednu porodicu sa rang liste (pri uplati navesti za fond ˝Krava-mala fabrika hrane˝ ili jednostavno “za kupovinu krave”).

Bitno je napomenuti da je projekat djelimično samoodrživ, jer podrazumijeva vraćanje drugog teleta organizaciji, što je trećina vrijednosti krave, kako bi se od tog novca finansirala nabavka krava za druge porodice.

Još jednom se želimo od srca zahvaliti svim donatorima i aktivistima koji su svojim donacijama i radom doprinijeli da projekat ˝Krava- mala fabrika hrane˝ već sada poprimi ozbiljan i uspješan obim.

Related posts