UNIVERZITET U BIHAĆU: Polaganje ispita iz tekuće akademske godine, bez obzira na “čišćenje” iz protekle

Na posljednjoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću, održanoj 29. decembra 2016.godine, imenovani su prorektori za finansije i razvoj i prorektor za naučno –istraživački rad i međunarodnju saradnju, u toku je procedura za izbor i trećeg prorektora. Usvojena je inicijativa Unije studenata da svim studentima Univerziteta u Bihaću od januarsko/februarskog roka 2017. godine bit će omogućeno polaganje ispita sa upisane godine studija, čak iako nisu položili prenesene predmete sa prethodne godine studija, što do sada nije bila praksa. Iz Unije studenata ističu da na ovaj način žele pomoći studentima te smanjiti dužinu trajanja studija na evropski prosjek. Odluka o mogućnosti polaganja ispita bez obzira na prijenos na Univerzitetu u Bihaću bit će ispoštovana već u januarsko-februarskom roku 2017. godine.

Prema riječima rektora Fadila Islamovića, u protekla četiri mjeseca održano je deset sjednica Senata, a rezultati i pozitivni pomaci u rješavanju problematike na Univerzitetu su uveliko primjetni.

Zahvaljujući inicijativi Unije studenata Bihaćkog univerziteta, studentima je omogućeno da, iako prenesu jedan ili dva predmeta u iduću godinu, mogu, ne samo slušati, nego i polagati predmete sa više godine odnosno godine koja je u toku. Iako su bili u mogućnosti slušati predavanja na upisanoj godini, nije im bilo dozvoljeno polaganje ispita sve dok ne bi položili sve predmete sa prethodne godine studija.

Druga inicijativa je upućena pod naslovom „I kopija vrijedi“, o kojoj će se raspravljati već na narednoj sjednici Senata. Radi se o mogućnosti upisa istovremeno na više fakulteta Univerziteta u Bihaću, sa ovjerenim kopijama dokumenata, gdje će budući studenti u konačnici, originalne dokumente dostaviti fakultetu za koji se odluče, ukoliko se stvori formalno-pravni prostor, što do sada nije bila praksa Bihaćkog univerziteta.

Related posts