Univerzitet u Bihaću o slučaju Badnjević: Procedura je transparentna, a glasanje tajno

Nakon što je naš portal prije nekoliko dana objavio priču o rezultatima konkursa za članove Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, posebice o slučaju profesora Almira Badnjevića, dobili smo odgovor rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadila Islamovića da su nadležni Vlada i Skupština USK, sve je navodno bilo transparentno i prema propisanim procedurama.

Na naš upit koji su bili kriteriji Komisije za izbor i imenovanje Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću prilikom rangiranja kandidata za članove odbora i kako se desilo da kandidat koji jedini ima akademsku titulu doktora nauka i dobre naučne reference bude posljednjeplasiran, iz rektorata su nam odgovorili da su Odredbama Zakona o Univerzitetu u Bihaću i Statuta Univerziteta jasno definisani postupak, kriteriji i način odabira i izbora članova Upravnog odbora Univerziteta.

Kako je istakao rektor Islamović, od ukupno devet članova Univerzitet putem javnog konkursa bira tri predstavnika iz reda nastavnika. Senat Univerziteta kao ovlašteni organ proveo je, kako navodi Islamović, transparentnu javnu konkursnu proceduru i tajnim glasanjem od četiri prijavljena kandidata odabrao tri, i to prof. dr. Halida Makića, doc. dr. Ekrema Nezirevića i doc. dr. Kenana Mahmutovića.

“Što se tiče šest predstavnika Osnivača koji su u nadležnosti Vlade USK i Skupštine USK, sve upite ćete morati uputiti njima, jer Univerzitet ne raspolaže niti je ovlašten za davanje informacija u ime Osnivača. Kao rektor izražavam žaljenje zbog nastale situacije, prvenstveno iz razloga što se angažman doc. dr. Almira Badnjevića veže za konkurs iz jula mjeseca prošle godine i nema nikakve veze s konkursom za izbor članova Upravnog odbora koji je vodila Vlada, odnosno Skupština USK. Zabrinjavajuće djeluje činjenica da se na njegovu reakciju obrušila tolika negativna energija nekih portala zbog izbora ovih šest predstavnika s kojim Univerzitet nema nikakve veze”, istakao je Islamović.

Dalje navodi da je upravo ovaj Univerzitet, a na prijedlog Tehničkog fakulteta, dr. Almiru Badnjeviću širom otvorio vrata za bavljenje naukom i dodijelio izbor u zvanje docenta, o čemu javnost, prema njegovim riječima, nije upoznata.

“Njegov zahtjev za raskid ugovora o angažmanu ne može biti utemeljen na proceduri izbora članova Upravnog odbora, već može biti samo formalni povod bez argumentovanog uporišta. Još jednom naglašavam da su vrata našeg Univerziteta doc. dr. Almiru Badnjeviću širom otvorena, kako za angažman u svojstvu vanjskog saradnika, tako i za eventualni ulazak u radni odnos. Izražavam žaljenje što je predmetni zahtjev putem portala stavljen na uvid bh. javnosti, a meni kao odgovornoj osobi tek danas (12. 3. 2018.) oko 11 sati. Politiku (Upravni odbor) i bavljenje naukom (angažman nastavnika) svakako bi bilo uputno razdvojiti”, kazao je Islamović.

klix.ba

Related posts