Univerzitet u Bihaću iz godine u godinu gubi studente

U toku je upis studenata u novu akademsku godinu na Bihaćkom Univerzitetu. Prema prvim rezultatima, na Univerzitetu u Bihaću u prvom upisom roku u Prvi ciklus studija upisano je 660 studenata.

To je tek pola od potreba Unioverziteta za studentima u narednoj akademskoj godini. Nadležni se nadaju da će u drugom roku, u augustu, barem se približiti prošlogodišnjem broju upisanih.

Nakon što je okončan prvi upisni rok, uskoro će uslijediti naknadni augustovski. Svi koji nisu uspjeli proći sada imaju veliku šansu u novom upisnom roku. Kako saznajemo, popunjenost je tek 50 posto od predviđene upisne kvote. Prema riječima rektora Mirsada Veladžića, prošle godine upisano je 1200, sada je preko 50 posto upisanih, što znači da se može biti relativno zadovoljno ovim upisnim rokom.

Teško da će se stići prošlogodišnja brojka upisanih koja je također ukazivala na pad broja studenata na Univerzitetu. Očekivanja su da će u drugom roku aplicirati kandidati koji nisu zadovljili kriterije na drugim univerzitetima.Vidljivo je da se određeni broj njih, ističe rektor Veladžić, vraća i upisuju bihaćke fakultete. Zašto jedina javna visokobrazovna ustanova u Kantonu iz godine u godinu gubi studente, rektor pravda manjim brojem osnovaca i srednjoškolaca u USK.

Da je manje studenata na Bihaćkom univerzitetu ne spori ni ministar obrazovanja Adis Muharemović. I on vidi da je glavni razlog tome iseljavanje krajiških porodica u zemlje EU.

Jedina visokoobrazovna ustanova koja je u prvom roku uspjela dobiti traženi broj studenata je Visoka zdravstvena škola. Interes vlada i za Tehnički faklutet – smjer elektrotehnika.

Treba, međutim, reći da Univerzitet ne gubi studente samo zbog aktulene društvene realnosti. Narušeni odnosi u upravljačkoj strukturi Univerziteta, koji su zakočili nastavne i sve druge procese na fakultetima, smanjili su interes za upisom. Rektor se nada da će najavljene izmjene zakonskih propisa deblokirati funkcionisanje Univerziteta .

Treba reći i to da je dobro da su se konačno otvorili razgovori između Univerziteta i privrednog sektora o realnim potrebama tražišta za određenim stručnim profilima. Tako u Rektoratu obećavaju da će u narednoj godini u žiži interesovanja biti odsjeci za kompjutersku tehnologiju kao i turizam.

rtvusk.ba

Related posts