U utorak 27.decembra 2016.godine zakazana 3.sjednica GV Bihać

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za utorak 27.decembra 2016.godine sa početkom u 9 sati 3. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a predložen je slijedeći dnevni red:

1.Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar – mart 2017.godine
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „BBI galerija“
3. Prijedlog Odluke o ograničavanju zapošljavanja u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać u periodu od 01.01.2017.godine do 30.06.2017. godine

4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izgradnje kablovskog dalekovoda 10 (20)/0,4 kV „Ozimice 2“ TS 10 (20)/0,4 kV „Harmani škola“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izgradnje10 (20)/0,4 kV kablovskog dalekovoda TS 10 (20)/0,4 kV „Kombiteks „ – TS 10 (20)/0,4 kV „Livadska 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izgradnje podzemnog 10 (20)/0,4 kV kablovskog dalekovoda TS 10 (20)/0,4 kV „Ceravci 2“ – TS 10 (20)/0,4 kV „Žrtava Fašizma 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izmještanja dijela DV 10 kV dionica 3813-C004 ( DV Martin Brod) Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za privremeno zauzimanje zemljišta u korist grada Bihaća, kao korisnika eksproprijacije

6. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje Konzultantu konzorciju JV „Fichtner – Una Consulting“

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i Financijskog plana
JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2016.godinu sa:
a) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu.
b) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog
zemljišta za 2016.godinu
c) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2016.godinu
d) Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2016.godinu

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne Ustanove „ Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

9. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period januar – septembar 2016. godine
b) Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – septembar 2016. Godine

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene usluga tržnica na malo (pijaca)

11. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać za 2015.godinu

12. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2017. Godinu

13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Sulejmanović (Abdulaha ) Adelajda iz Bihaća

14. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
e) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
f) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
g) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
h) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
i) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja predstavnicima osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać
j) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
k) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać
l) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać
m) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja predstavnicima osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać “ d.o.o. Bihać
n) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
o) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
p) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
r) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja predstavnicima Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio – televizija Bihać“d.o.o. Bihać
s) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio- televizija Bihać“ d.o.o.Bihać
t) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio- televizija Bihać“ d.o.o. Bihać
u) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio – televizija Bihać“d.o.o. Bihać

Related posts