U organizaciji Asocijacije žena SDA Bihać organiziran iftar na Trgu reisa Džemaludina Čauševića

Asocijacija žena SDA Bihać, organizovala je iftar na Trgu reisa Džemaludina Čauševića ispred džamije Fethija.

Kompletna organizacija od pripremanja hrane i posluživanja odrađena je u suradnji sa predsjednicama Mjesnih ogranaka Asocijacije žena SDA Bihać.

Related posts