U Bihaću pokrenut pilot-projekt „Porodična grupna konferencija“

Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća potpisalo je ugovor sa „In Fondacijom“ za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH i uz financijsku podršku nevladine organizacije „Kinderpostzegels“ iz Holandije, kako bi zajedno s Centrom za socijalni rad u Bihaću pokrenuli projekt „Porodična grupna konferencija“. U Bihaću je do sada uspješno organizirana prva „Porodična grupna konferencija“ kao pilot-projekt, a u pripremi je i druga.

Educirani koordinatori

Nedavno upriličenoj prvoj „Porodičnoj grupnoj konferenciji“ u Bihaću prethodila je edukacija određenih vrsta certificiranih nezavisnih koordinatora koji je vode. Porodična grupna konferencija inovativni je model podrške porodici koji joj pomaže prepoznati i pokenuti vlastite resurse u rješavanju poteškoća ili izazova. Porodična grupna konferencija doprinijet će unapređenju sistema podrške i usluga za porodice s djecom i mladima u riziku. -Radi se o okupljanju porodice na rješavanju jednog problema unutar nje pa bilježimo povećan interes kako stručnih timova Centra za socijalni rad i njihovih korisnika tako i usluga svih naših korisnika da pokušamo na što lakši način uvesti ovaj model u praksu, i oživjeti našu tradiciju da se porodice mnogo više i češće okupljaju i učestvuju u rješavanju zajedničkih problema, kaže Aida Behrem, izvršna direktorica Udruženja „Žene sa Une“ u Bihaću.

Vratiti povjerenje u porodicu

Adnan Ramić, direktor JU Centar za socijalni rad Bihać kaže kako je Porodična grupna konferencija vraćanje ingerencije jednoj porodici koja uz resurse iz lokalne zajednice nastoji pomoći porodici. –Ako određena osoba ili porodica, prvenstveno djeca, imaju problema u društvu – lokalnoj zajednici, bilo da je riječ o problematičnoj djeci koja se bave određenim kriminalnim radnjama ili da je u pitanju bilo koja devijacija u društvu, ovim alatom mi koristimo osobe od povjerenja koje su najbliskije problemtičnoj osobi i tako zajedno sa užom ili širom porodicom, nastojimo doći do najboljih rješenja za tu osobu ili za tu porodicu, kaže direktor Ramić. Porodična grupna konferencija, naglašava direktor Ramić, pokazuje rezultate i bez puno resursa i ulaganja vraća povjerenje u porodicu u okvir koji joj je negdje i nekad pripadao. U vremenu informatičkih progresa porodice, koje igraju značajnu ulogu, otuđile su se jedna od druge, pa se na ovakav način nastoji pomoći osobama i porodicama s problemima.

Nova socijalna usluga

-Porodična grupna konferencija zaživljava u gradu Bihaću. Mi pripremamo još nekoliko porodičnih grupnih konferencija i mogu pohvaliti sve one koji su involvirani u ovaj projekt da jedna nova metodologija, u Europi već poprilično stara, zaista polučuje iznimno dobar rezultat, naglašava Adnan Ramić, direktor JU Centar za socijalni rad Bihać. U Udruženju „Žene sa Une“ kažu kako će ovaj projekt, po svemu sudeći, trajati još tri godine i ima za cilj uvesti novu vrstu inovativne, iznimno značajne, socijalne usluge u Centru za socijalni rad u Bihaću za koju se direktorica Behrem nada da će se proširiti i na ostale općine Unsko-sanskog kantona.

Samir TULIĆ/reprezent.ba

Related posts