U BiH oko 120.000 uživalaca raznih aktivnih supstanci: Manje ovisnika o heroinu, raste broj uživalaca marihuane i alkohola

U KS ohrabruje pad broja novootkrivenih korisnika. Primjera radi, 2009. godine evidentirana su 162 novootkrivena korisnika droga, dok je prošle godine taj broj pao na 68.

Piše: Amela SIJERČIĆ

Iako u BiH ne postoji jedinstvena evidencija registriranih ovisnika o drogama, stručnjaci koji se bave ovim problemom, ističu da trenutno u našoj zemlji ima oko 120.000 uživalaca raznih aktivnih supstanci. Od toga, više od 15.000 su ovisnici sa razvijenom kliničkom slikom te 7.500 njih koji eksperimentiraju ili su u razvojnoj fazi bolesti.

Od oko 7.500 injekcionih korisnika droga u BiH, njih oko 5.000 živi na području većeg bh. entiteta, što je kaže, dr. med. Amir Balić, specijalist neuropsihijatar, rukovodilac Centra za metadonsku supstitucionu terapiju Crni vrh, upola manje nego u zemljama regiona.

Ulijeva nadu

Na području Kantona Sarajevo registrirano je 5.000 ovisnika. Ono što ohrabruje je pad broja novootkrivenih korisnika. Primjera radi, 2009. godine evidentirana su 162 novootkrivena korisnika droga, dok je prošle godine taj broj pao na 68.

– Ovo su podaci koji ulijevaju nadu, a za smanjen broj novootkrivenih korisnika treba zahvaliti, prije svega, JU Zavodu za bolesti ovisnosti KS. Specifična smo ustanova koja se može pohvaliti odličnim programom liječenja ovisnosti. Imamo hospitalni tretman sa deset kreveta, a godišnji kapacitet ovisnika je 140. Na Crnom vrhu, gdje je i savjetovalište, imamo dva programa koji također daju veoma dobre rezultate – ističe Balić.

Kad je riječ o dobnim grupama, najčešći ovisnici su oni između 15. i 64. godine života. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je prosječna starosna dob intravenoznih uživalaca droga 30 godina života, od kojih je oko 90 posto muškaraca i većina ih ubrizgava heroin.

– Što se tiče naše ustanove, bilježimo pad broja ovisnika o heroinu, ali raste broj korisnika marihuane, amfetamina i alkohola – naglašava Balić.

Ovisnost je hronična, recidivirajuća bolest čije je liječenje multidisciplinarno, multifazno, najčešće dugotrajno i mukotrpno.

– Trenutno na Crnom vrhu imamo 330 pacijenata koji su u programu od 2002. godine . Ne uzimaju psihoaktivne supstance, stabilni su i vode normalan porodični život. Među njima ima i onih koji su zaposleni, ali svakodnevno dolaze kako bi primili terapiju – pojašnjava Balić.

Višestruki recidivisti

Oko 90 posto pacijenata u ovom Centru se uspješno liječi od ovisnosti. Međutim, njih sedam posto su recidivisti, odnosno povratnici u bolest. Takvih je, kaže naš sagovornik, oko stotinu, među kojima su i višestruki recidivisti.

– Najvažnije pitanje je zašto se vraćaju u bolest? Ovisnost obično prati i psihijatrijska dijagnoza, poput posttraumatskog stresnog poremećaja te anksiozno-depresivni poremećaj. S obzirom na to da takvi pacijenti nemaju porodicu ili nemaju podršku porodice, pa kroz liječenje moraju prolaziti sami, naš cilj je da im taj period olakšamo što je više moguće – naglasio je dr. med. Balić.

Različite obrazovne strukture

Korisnici droga su različitih obrazovnih struktura, strednjoškolci, visokoobrazovani, ali i nepismeni. Ipak, najviše je, ističu stručnjaci, onih sa završenom osnovnom školom (čak 50 posto).

– Imali smo slučajeva da smo, uz terapiju odvikavanja od droga, pacijente učili i abecedu. U razgovoru, na pitanje šta ih je navelo da krenu tim putem, najčešća su dva odgovora: radoznalost i dokazivanje.

Drugs and Needle

– Mladi danas već u osnovnoj školi počinju eksperimentirati sa travama i amfetaminima. Obično su to prilike poput rođendana, zabava kod druga ili drugarice i tako sve počinje. Takve situacije roditelji najčešće ne primjećuju jer ni oni nisu dovoljno educirani, ali ni oprezni.

Šta sa stotinu djece ovisnika

U programu odvikavanja od ovisnosti na Crnom vrhu su i tri trudnice.

– Navjeći problem je šta sa djecom ovisnika. Takvih je oko stotinu. Imamo slučajeva da su i otac i majka ovisnici u programu odvikavanja a imaju djecu. Društvo treba povesti računa o takvim porodicama. Učiniti sve da se roditelji izliječe, a djecu educirati o tome šta je ovisnost kako i ona ne bi krenula tim putem.

Broj uživalaca izraženih u brojkama

120.000 uživalaca raznih aktivnih supstanci u BiH

15.000 ovisnika sa razvijenom kliničkom slikom

7.500 onih koji eksperimentiraju ili su u razvojnoj fazi bolesti

7.500 injekcionih korisnika droga u BiH

5.000 injekcionih korisnika živi na području FBiH

5.000 ovisnika o različitim aktivnim supstancama u KS

(Faktor.ba/Foto: K. Softić)

Related posts