Zasjeda Vlada Unsko-sanskog kantona: Na dnevnom redu i Odluka o osnivanju d.o.o. „Sanica“

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjeda u Bihaću. Na dnevnom redu 11. sjednice je, između ostalog, i Nacrt Zakona o turizmu, koji bi trebao doprinijeti bržem razvoju turizma, osigurati bolji inspekcijski nadzor ove oblasti te ustanoviti svrsishodno trošenje sredstava u turizmu.
Bit će razmatran Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ za 2016.godinu , te informacija o planu implementacije programa revitalizacije bivše DI „Sanica“ Ključ kao i Odluka o osnivanju d.o.o. Sanica, kao firme kćerke ŠPD.

– Ispraviti nepravdu prema Saničanima, bio je jedan od prvih zadataka koje je ovaj sastav Vlade Kantona sebi zadao, kaže Jasmin Musić, savjetnik premijera Huseina Rošića, zadužen da koordinira aktivnosti dogovorene sa bivšim radnicima DI Sanica.

Sastanak, na traženje radnika, njih 120 obespravljenih u postupku stečaja, održan je 18. jula. Tad je dogovoreno da će prioritet biti riješiti status bivših radnika DI Sanica i ostalih poduzeća u kojima su provedeni stečajni postupci, ukupno 520 radnika iz osam poduzeća, a premijer USK zadužio je ministre šumarstva i privrede u Vladi USK Dragana Polimanca i Asmira Crnkića da hitno pripreme kompletnu informaciju o stanju u DI Sanica sa prijedlogom mjera.

– Radilo se paralelno i na rješavanju statusa obespravljanih radnika i na pripremi Odluke o osnivanju d.o.o. Sanica, ističe savjetnik Musić ipodsjeća da su bivši radnici DI Sanica sačuvali imovinu poduzeća nakon propale privatizacije. ŠPD „Unsko-sanske šume“ kupilo je imovinu poduzeća nakon objave stečaja, uz obavezu pokretanja firme i zapošljavanja, što, nažalost, nije urađeno, iako je program revitalizacije DI Sanica pokazao da bi ova fabrika bila bez konkurencije u regiji kad je u pitanju linija furnira i proizvoda od furnira.

Ova Informacija i Odluka će biti prodlijeđene Skupštini USK na razmatranje i odlučivanje, i to bi bio taj prvi, konkretan korak ka pokretanju ovog poduzeća od značaja za Saničku dolinu, ali i cijelu regiju, kaže mr. Musić.

Related posts