Šume u BiH su pluća ovog dijela Evrope

Polovina teritorija BiH pokrivena je šumom. To je najveći postotak šume na teritoriju bilo koje države u jugoistočnoj Evropi. Zbog svog šumskog potencijala, Bosna i Hercegovina predstavlja pluća ovog dijela Evrope.

Zabrinjavajuće je što se ovaj postotak šumskog bogatstva u BiH iz godine u godinu smanjuje. Bh. šume izložene su nelegalnim sječama, velikim količinama otpada koji se u njima nelegalno ostavlja, a, osim toga, i požari dosadašnjih godina utjecali su na uništavanje ovog prirodnog bogatstva. Može se s pravom reći kako šume u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan neprocjenjiv resurs i bogatstvo koje je svakim danom sve više zapostavljeno i ugroženo.

Zahvaljujući šumama imamo zdrave i kvalitetne vode u BiH jer one, među ostalim, služe pročišćavanju podzemnih i površinskih voda i štite akumulacije pitke vode od zagađenja.

Prilikom dugotrajnih kiša i pljuskova s velikom količinom vode te topljenja snijega šume akumuliraju velike količine vode koju poslije polako otpuštaju, tako da one dobrim dijelom sprečavaju poplave.

Sve ovo razlozi su za veći angažman svih nas na zaštiti šuma. Šume su izdašne i velikodušne prema nama.

Naučimo se i mi svi na taj način odnositi prema našim šumama. Na taj način moći ćemo balansirati između potrebe za eksploatacijom šume i njezina očuvanja. Prvi korak svakako je zaustavljanje onečišćavanja naših šuma.

To je obveza svih nas jer baš svi možemo dati svoj doprinos da naše šume budu čiste. Zato recimo sebi: “Ja BiH čiste šume”.

Related posts