Šta donosi novi Zakon o hraniteljstvu u FBiH?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sutra će predstaviti ključne aspekte Nacrta zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH koji uskoro kao Prijedlog treba da bude razmatran u Vladi FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru.

Cilj novog Zakona o hraniteljstvu je omogućavanje efikasnije organizacije i reguliranje vaninstitucionalnog zbrinjavanja djece i odraslih bez adekvatne obiteljske skrbi u Federaciji BiH.

Usvojen u oba doma Parlamenta FBiH, Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu, a Vlada FBiH je bila zadužena da pribavi očitovanja svih deset kantonalnih skupština. Nakon pribavljanja komentara i očitovanja kantonalnih skupština, pripremljen je Prijedlog zakona koji će uskoro biti upućen Vladi FBiH.

Nacrt zakona rezultat je transparentog i konsultativnog procesa, kojeg je Federalno ministarsvo rada i socijalne politike pokrenulo krajem 2013. godine, a u kojem su sudjelovali predstavnici kantonalnih ministarstava socijalne politike, centara za socijalni rad, međunarodnih i nevladinih organizacija s nivoa Federacije BiH.

U toku izrade Javne politike o razvoju hraniteljstva u FBiH i Nacrta zakona podršku je pružio i USAID-ov Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (USAID/SGIP), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Related posts