Šta donose izmjene Zakona o sigurnosti saobraćaja BiH: Oštrije kazne za pješake, vozače i bicikliste

Da bi kazne imale efekta, potrebno je iskorijeniti korupciju među saobraćajcima, čemu smo svi svjedoci, tvrdi zastupnik Momčilo Novaković

Maksimalne kazne za prekoračenje brzine ubuduće bi trebale biti 1.000 KM, umjesto dosadašnjih 300 KM, predviđeno je izmjenama Zakona o sigurnosti saobraćaja BiH, koji je na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma PSBiH usvojen u prvom čitanju.

Alkohol u krvi

Što se tiče spomenutih kazni, one se odnose na prekoračenje brzine veće od 30 kilometara na sat, a raspon najveće sancije se kreće od 400 do 1.000 KM. Predloženim izmjenama predviđeno je povećanje kazni i za manja prekoračenja brzine. Tako bi oni koji dozvoljenu brzinu premaše za 20 do 30 kilometara na sat trebali plaćati kaznu od 100 do 300 KM, a oni koji su tek malo jače pritisli papučicu gasa pa premaše dozvoljenu brzinu za 10 do 20 kilometara na sat morat će platiti 50 maraka.

Donja granica za dozvoljenu količinu alkohola u krvi je ostala 0,3 promila, ali su pooštrene kazne za kršenje ovog dijela Zakona. Tačnije smanjene su gornje granice za utvrđivanje kazni. Tako je za kazneni raspon od 50 do 250 KM količina alkohola u krvi predviđeno smanjenje sa jednog na 0,8 promila, a kaznu između 100 i 300 KM trebali bi plaćati oni kojima bude otkriveno da imaju između 0,8 i 1,5 promila alkohola. Do sada je ova granica iznosila između jedan i dva promila. Oni koji budu imali više od 1,5 promila trebali bi biti kažnjeni iznosom od 400 do 1.000 maraka.

Predviđena je zabrana vožnje pijanog lica na prednjem sjedištu.

Predloženim izmjenama predviđene su kazne i za ostale prekršaje, kao što je zabrana korištenja slušalica, odnosno audio uređaja za pješake i bicikliste prilikom kretanja kolovozom. Biciklistima bi trebala biti ukinuta obaveza nošenja kacige, ali je predviđeno uvođenje zabrane ispuštanja upravljača, odnosno vožnja “bez ruku“.

Iskorjenjivanje korupcije

– Da bi se smanjio broj nesreća, nije dovoljno samo promijeniti Zakon, nego treba osigurati i njegovu provedbu. U tom segmentu najodgovornija je saobraćajna policija čiji pripadnici treba da provode Zakon „na ulici“. Jedna od stvari koju treba uraditi je i iskorijeniti korupciju među saobraćajcima, čemu smo svi svjedoci. Potrebno je uvesti efikasnije mjere kažnjavanja za takve postupke, ali, što je moje lično mišljenje, stimulirati njihov rad, kao što je to prije nekoliko godina učinjeno u pravosuđu – kazao nam je Momčilo Novaković, predsjedavajući Komisije za promet i komunikacije ZDPSBiH.

Potrebno je reći da će ove izmjene stupiti na snagu tek ako u oba parlamentarna doma budu usvojeni u istovjetnom tekstu u drugom čitanju, što znači da je pred ovim izmjenama višemjesečna procedura usvajanja.

Dio izmjena u novom zakonu

Nova kazna Stara kazna Vrsta prekršaja

400 – 1.000 KM 100 – 300 KM Prekoračenje brzine za više od 30 km/h

100 – 300 KM 50 KM Prekoračenje brzine između 20 i 30 km/h

50 KM / Prekoračenje brzine između 10 i 20 km/h

40 KM / Vožnja pijanog lica na prednjem sjedištu

40 KM / Vožnja djeteta bez kacige na biciklu

 

(A. Šarenkapa/Faktor.ba/Foto: J. Brutus)

Related posts