Spisak beba koje će u četvrtak 29.septembra dobiti novčani dar gradske uprave Bihać

Obaviještavamo roditelje beba rođenih u periodu januar-mart 2016.godine da će se u četvrtak 29.septembra 2016.godine sa početkom u 10:00 sati u sali Kulturnog centra Bihać uručiti novčani dar gradske uprave Bihaća.

Spisak beba :

1 Abdijanović Adela 17.02.2016 Brekovica br. 89
2 Ajaz Mak 11.01.2016 , Sarajevska bb
3 Alagić Ervin 29.02.2016, Mula Mustafe Bašeskije 25
4 Alagić Una 23.12.2015 , Bakšaiškog odreda 2
5 Alešević Inesa 22.01.2016, Vasif bega Bišćevića 16 A
6 Alimanović Adelisa20.02.2016, Pritoka bb
7 Alivuk Ajla 20.01.2016 , Nerkeza Smailagića br. 2
8 Babić Isak 23.12.2015, Brekovica bb
9 Bajrić Ajdin 25.12.2015 , Omera Mujadžića bb
10 Bajrić Ersan 03.03.2016 , Pokoj bb
11 Balić Dženan23.01.2016, Pritoka bb
12 Bašanović Ismar 26.01.2016, Vrsta bb
13 Bećirspahić Ajdin 10.02.2016, Hasana Kjafije Pruščaka 12P
14 Behrem Ema 29.01.2016 , Orašac bb
15 Bejtić Arnes 23.12.2015, Mehmeda Fazlića 96
16 Brkić Muhamed 14.02.2016, Srbljani bb
17 Brnas Adrian 01.01.2016 , Darivalaca krvi 21
18 Crnković Lada 01.03.2016 , Japodska ul. br. 1
19 Čaušević Amal 09.02.2016 , Vasif bega Bišćevića 15 C
20 Čavkić Anis 01.02.2016 , Jablanska bb
21 Čizmić Anesa 25.01.2016 , Vrsta bb
22 Ćehić Eman 01.03.2016 , Pritoka br. 1
23 Ćoralić Ahmed 02.03.2016 , Rasima Delića 42
24 Ćoralić Aiša 18.02.2016, Ešrefa Kovačevića H-15
25 Dedić Nejra 30.12.2015 , Ćukovi 50
26 Demirović Ajlin 25.02.2016, Kulen Vakuf, Zagrađe br. 5
27 Dujmović Arian 16.01.2016 , Radoslava Lopašića br. 14
28 Džaferović Onur 08.03.2016 , Hasage Čišića bb
29 Džambegović Alen 19.01.2016, Poginulih bihaćkih odbojkaša 4
30 Ekić Zara 28.01.2016 , Bakšaiški progon br. 14
31 Fatkić Ajlin 05.02.2016 , Plješevička br. 180
32 Fazlić Emin 09.02.2016, Ešrefa Kovačevića br. 15
33 Fileković Danis 18.01.2016 , Ružica bb
34 Grdašić Ivano 04.01.2016, Muslići 168
35 Grgić Ela 05.02.2016 , Golubić bb
36 Halilović Hana 19.02.2016 Mehmeda Mujezinovića br. 11
37 Handanović Almedin 12.02.2016, Čavnik bb
38 Handanović Erna 30.12.2015, Čavnik bb
39 Hodžić Eman 26.02.2016, Srbljani bb
40 Hrnjica Amar 06.01.2016, Sarajevska 24
41 Hrnjica Harun 25.01.2016, Orašac bb
42 Hukarević Aid 12.02.2016, Brekovica bb
43 Jusić Rijad 12.12.2015 , Spahići bb
44 Kantarević Kerim 13.01.2016, Jezerska br. 13
45 Karabegović Ajša 19.02.2016 , AVNOJ-a br. 3
46 Karabegović Omar 17.12.2015 , Ešrefa Kovačevića H15/6
47 Keškić Jasmina 22.02.2016, Mala Peć bb
48 Kolčaković Naida 24.01.2016 , Mehmeda Kolakovića br. 195
49 Kolić Matej 04.01.2016, Golubić 79
50 Kudić Asja 01.02.2016, Bosanskih Šehida 3CB
51 Kudić Aylin 28.12.2015 , Saliha Mušanovića br. 17
52 Kurtović Nasmir 29.01.2016, Srbljani bb
53 Lipovača Ernad 06.01.2016 , Put Lipovača bb
54 Lulić Safet 29.02.2016, Tržac
55 Ljubijankić Daris 21.02.2016 , Ivana Frane Jukića bb
56 Majstorović Ilajda 26.01.2016 , Brekovica bb
57 Malkoč Merjem 10.02.2016 , Jezero bb
58 Mehić Ahmed 22.01.2016 , Bosanskih Šehida bb
59 Memagić Ena 29.01.2016 , 502 Viteške brigade br. 13
60 Memić Merjem 15.02.2016 , Treći bataljon 502 Viteške brd.
61 Midžić Emrah 17.01.2016 , Jablanska bb
62 Modronja Lamia 26.01.2016 , Ivana Frane Jukića bb
63 Muhić Ilvana 10.01.2016 , Orašac bb
64 Muhić Isaa 05.12.2015 , Fra Matije Divkovića bb
65 Mujagić Alin 13.02.2016 Bakšaiškog odreda br. 63
66 Mujagić Harun 22.01.2016 , Irfana Ljubijankića 150
67 Mujić Ajlin 13.12.2015 , Unska br. 99
68 Muminović Tarik 06.01.2016, Hamdije Čemerlića 16
69 Nanić Arslan 26.12.2015 , Jablanska bb
70 Nuhanović Emir 06.03.2016 , Mehmeda Fazlića bb
71 Omerdić Adel 17.01.2016 , Bihaćkih branilaca 27
72 Pašić Armen 04.01.2016 , Vrsta bb
73 Pašić Lamija 04.01.2016 , Vrsta bb
74 Pečenković Tarik 06.01.2016 , Hasan Kjafije Pruščaka L 3
75 Redžić Omar 19.01.2016 , Hasana Kjafije Pruščaka 2 SPO
76 Rekanović Dalija 31.01.2016, Jablanska br. 92
77 Rekić Edvin 01.01.2016, Izačić bb
78 Sadiković Tarik 19.02.2016 , Ešrefa Kovačevića H-15
79 Samardžić Emin 29.01.2016, Kapetanovića Ljubušaka br. 2
80 Samardžić Faris 29.01.2016 , Safeta Krupića br. 20
81 Selimanović Armin 22.02.2016, Irfana Ljubijankića 174
82 Selimović Amna 29.12.2015, Ćukovi 62
83 Selimović Anan 27.02.2016, Treći bataljon 502 Viteške brd.33
84 Smajić Tarik 09.02.2016 , Vrsta bb
85 Šahinović Almas 09.02.2016 , Pritoka bb
86 Šarganović Emina 12.02.2016 , Drugi hatinački sokak br. 4
87 Šarganović Zara 14.01.2016 , Smajića Mahala 1
88 Šimić Dalija 07.02.2016 , Ivana Frane Jukića bb
89 Tatarević Darija 04.02.2016 , Lugovi br. 12
90 Veladžić Fatih 06.02.2016 , Islamovac br. 25
91 Vojić Ajdin 23.12.2015, Jablanska bb
92 Vojić Ajna 24.02.2016, Orašac br. 58
93 Zanačić Din 28.12.2015 , Čekrlije bb
94 Zulić Dajra 05.03.2016, Omera Mujadžića bb
95 Zulić Isak 02.01.2016, Velhovska bb

Related posts