Speleolozi iz Jamarskog Kluba Novo Mesto iz Slovenije boravili u Ključu

U dane vikenda 11 i 12. 03. 2017. godine u suradnji sa udruženjem Eko-Sport, na području općine Ključ boravili su i radili stručne aktivnosti speleolozi iz Jamarskog Kluba Novo Mesto iz Slovenije. Vršeno je lasersko i GPS mjerenje , istraživanje , skiciranje i opis jame ” Kozarčanka”. Izvršen je pregled pećine ispod Starog grada Ključ zatim Vukovske pećine. Materijali će biti na raspolaganju uskoro te moći će se koristiti za zaštitu objekta, publikaciju i turizam.

Navedeni objekti se nalaze na biciklističko-planinarskoj stazi Via Dinarika (od Slovenije do Albanije) te će biti u ponudi korisnicima staze. Navedeni objekti imaju visoku speleološku vrijednost, savremenom opremom stručno su snimljeni i fotografisani te će biti od višestruke koristi. – piše media-kljuc.ba

Related posts