SKUPŠTINA USK: Unsko-sanske šume bila glavna tema

Održana je 22. redovna sjednica Skupštine unsko-sanskog kantona (USK). Ranije usvojeni dnevni red dopunjen je tačkama izbora i imenovanja, kreditnog zaduženja KB „Dr.Irfan Ljubijankić“, izvještaja o radu i poslovanju Šumsko-privrednog društva (ŠPD) Unsko-sanske šume za 2015. godinu i obavljene revizije u ovom javnom poduzeću.

Upravo je poslovanje USŠ izazvalo višesatnu polemiku, a rezultat je i odbijanje većine da podrži izvještaj o radu ovog šumsko-privrednog društva.

Nakon što je Vlada USK negativno ocijenila Izvještaj o poslovanju Unsko-sanskih šuma za 2015.godinu, isto je učinila i većina u Skupštini. Tome je predhodila višesatna rasprava zastupnika, a što je postala uobičajna praksa kada je riječ o ovom javnom šumsko-privrednom društvu koje ostvaruje milionske prihode i zapošljava više stotina radnika. Podsjetimo, nova Vlada USK već je na svojoj prvoj radnoj sjeddnici razmatrala pomenuti izvještaj, te ga odbila.

Uvrštavanju izvješataja o poslovanju Unsko-sanskih šuma na današnju sjednicu Skupštine protivili su se iz opozicije, tačnije u A-SDA, čiji je kadar u rukovodnim organima poduzeća. Mišljenja su da nije ispoštovana skupštinska procedura. Uz to, zastupnicima nije, rečeno je, dato dovoljno vremena da se upoznaju sa materijalom. Ipak,kako je rasprava odmicala postalo je jasno da je mnogima vrlo dobro poznata situacija u ovom preduzeću.

Današnja dešavanja oko Unsko-sanskih šuma u Klubu A SDA isključivo pripisuju nastojanju uklanjanja njihovih kadrova sa rukovodnih pozicija. Podršku daju aktulenoj upravi jer je za kratko vrijeme, mišljenja su, uspjela sanirati štetu koju je napravio raniji menadžment.

Zbog loših pokazatelja poslovanja u Unsko-sanskim šumama, Vlada USK predložila je, a Skupština podržala prijedlog mjera za sanaciju sadašnjeg stanja u poduzeću.

Dodajmo da je Skupština danas razriješila Skupštinu društva Unsko-sanskih šuma te imenovala privremenu. Isto je urađeno i sa skupštinama društava RTV USK i Unsko-sanske novine.

Related posts