Sigurnost u obrazovno-odgojnim ustanovama USK: Potpisan sporazum o suradnji na projektu ljetne škole

U Unsko-sanskom kantonu će se u maju ove godine realizirati program Ljetne škole pod nazivom „Sigurnost u obrazovno-odgojnim ustanovama“.

Cilj programa koji će se provesti u osnovnim i srednjim školama jeste podizanje svijesti o važnosti suzbijanja svih negativnosti koje su prisutne u školama, počev od sigurnosti u prometu do raznih kriminalnih radnji. Kako bi se projekat što bolje proveo, u Bihaću je potpisan Sporazum o suradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva obrazovanja kantona USK, Kantonalnog MUP-a i RTV USK.

Stvoriti što bolje okruženje za učenike

Unsko-sanski kanton je prvi kanton u Federaciji BiH koji je prepoznao važnost programa za bezbjednost djece u osnovnim i srednjima školama. Edukacijom koja će se provesti preventivno će se djelovati na mnoge devijacije i probleme koji se dešavaju u obrazovnim ustanovama. Time će se, kazao je dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, značajno povećati sigurnost djece.

Cilj je, kako je istako dekan, stvoriti što bolje okruženje za učenike kako bi se izbjegle eventualne štetne posljedice.

Sporazum su veoma važnim ocijenili i drugi potpisnici, RTV USK-a, koja će medijski podržati program, te resorna ministarstva obrazovanja i unutrašnjih poslova USK.

Kako je kazano, program će se realizirati u maju. Edukacija koja se sastoji u teoretskom i praktičnom predavanju, trebala bi trajati pet dana. Predavači će uglavnom biti sa Fakulteta iz Sarajeva i jedan dio sa Sveučilišta iz Velike Gorice, Republika Hrvatska. Značajnu ulogu imaće i RTV USK, MUP, kao i stručna lica iz pedagoških i drugih kantonalnih ustanova.

/rtvusk.ba

Related posts