Sanski Most: Šumska krađa, oštećenje tuđe stvari i krađa

Dana 09.03.2017.godine PS Sanski Most obratio se P. I. rođen 1965.godine te prijavio da je na lokalitetu naselju Krkojevci, posječeno četri drvena stuba i jedan željezno rešetkasti stub, vl.Elektrodistribucije Sanski Most. Uviđaj na licu mjesta obavili su istražitelji OKP PS Sanski Most. Kantonalnom tužilaštvu slijedi Izvještaj o počinjenom KD „Oštećenje tuđe stvari“.

Dana 09.03.2017.godine PS Sanski Most obratio se lugar A.M. rođ.1963.godine koji je prijavio da je u periodu od mjeseca decembar 2016.godine pa do mjeseca februar 2017.godine NN lice ili više njih, u šumi na području GJ Grmeč Lušci Palanka izvršilo sječu drveta bukve i javora.Uvđaj na licu mjesta obavili su istražitelji OKP. Kantonalnom tužilaštvu slijedi izvještaj o počinjenom KD „Šumska krađa“ .

Dana 09.03.2017 godine nakon izvršenih uviđajnih radnji po prijavi o sječi šume, došlo se do saznanja da je od strane NN lice ili više nih, izvršena sječa i otuđenje više stabala javora,bukve i graba u „odjelu 38 GJ Grmeč Palanka“. Uvđaj na licu mjesta obavili su istražitelji OKP. Kantonalnom tužilaštvu slijedi izvještaj o počinjenom KD „Šumska krađa“.

Dana 09.03.2017 godine, PS Sanski Most obratio se K. E. rođ.1986.godine poslovođa u trgovini TR „DM“, koji prijavio da je tokom dana od strane NN lica ili više njih izvršena krađa više parfema različiti proizvođača iz navedene trgovine. Uvđaj na licu mjesta obavili su istražitelji OKP. Kantonalnom tužilaštvu slijedi izvještaj o počinjenom KD „Krađa“.

Related posts