Sa ZK izvatkom po novu ličnu kartu!

Za četiri godine treba izvršiti provjeru ispunjenosti uslova iz člana 8. svih državljana BiH.

Posljednjih dana redakciju Oslobođenja je nazvalo nekoliko građana Sarajeva.

Svi oni su željeli zamijeniti ličnu kartu, a u MUP-u KS-a čekalo ih je neprijatno iznenađenje. Jer, iako na internet-stranici MUP-a stoji da se, u ovakvim slučajevima, samo ispuni zahtjev (koji se dobije na lokaciji), predoči prethodna lična karta i dokaz o uplati naknade za izdavanje LK, od svih njih zatražena su još neka dokumenta.

“Morao sam zemljišnoknjižnim izvatkom potvrditi da je stan moje vlasništvo”, ispričao nam je gnjevni Sarajlija, a od drugog je tražen i vjenčani list.

Dokazi

Tim povodom smo se obratili MUP-u, gdje su nas podsjetili na to da je 29. jula 2015. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH kojim je, između ostalog, mijenjan član 8. Dakle, u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja bh. državljani “moraju priložiti dokaz da imaju valjan pravni osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju.” U MUP-u naglašavaju da su nadležni organi “dužni u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Zakona za svakog državljanina s evidentiranim prebivalištem izvršiti provjeru ispunjenosti uslova iz člana 8. “ “Prilikom uvođenja u evidenciju prebivališta prvi put ovi dokazi se moraju priložiti”, kažu u MUP-u, napominjući da ”ukoliko je lice već evidentirano u centralnoj evidenciji prebivališta i ličnih karata i mijenja ličnu kartu (na istoj adresi), ukazuje mu se na obavezu iz člana 8a, a ukoliko nije u mogućnosti dostaviti/priložiti odgovarajući dokaz, potpisuje obavijest da će ga u roku dostaviti”.

Umrežavanje

Dodaju i to da su na svim lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata istaknuta potrebna obavještenja o ovom zakonu.

Ali je i tačno to da na internet-stranici MUP-a nema ni riječi o njemu, iako će za koji dan napuniti godinu!

Komentar o tome nismo dobili. Jesmo podsjećanje da je “administrator centralne evidencije prebivališta i ličnih karata Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH”, koja ima i uputstvo za “umrežavanje” različitih baza podataka za čiju primjenu se još nisu stekli uslovi! Eto, narode, umjesto bržeg dolaska do dokumenata, imamo samo nova obećanja.

oslobodjenje.ba

Related posts