Ripčani i Pritočani sretni zbog zaustavljanja izdavanja okolinske dozvole za deponiju

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma zaustavilo je postupak izdavanja okolinske dozvole za izgradnju sanitarne regionalne deponije “Karanovac” u naselju Ripač u blizini Bihaća, nakon što su uvaženi argumenti mještana naselja Ripač i Pritoka o štetnosti građenja ove deponije, zbog čega je pokrenuta i tužba pred Općinskim sudom u Bihaću.

Mještani ovih naselja oglasili su se i saoštenjem u kojem navode da je građanima grada Bihaća i Kantona dobro poznata borba građana MZ Ripač i MZ Pritoka, i to borba pravnim putem protiv određivanja lokacije sanitarne regionalne deponije na lokalitetu „Karanovac“ – Hrgarsko polje, koje je određeno aktima F BiH kao zaštićeno područje nulte kategorije.

  •  Poštovana javnosti, borba traje od juna 2013. godine. Nama građanima pomenutih MZ nije ništa preostalo nego da ovlastimo Inicijativni odbor da podnese tužbu putem advokat, navode mještani te zahvaljuju resornoj federalnoj ministrici Editi Đapo i  federalnoj  zastupnici Azri Hadžić-Bećirspahić, koje su ih saslušale i uvažile njihove argumente, što je u konačnici rezultiralo zaustavljanjem izdavanja okolinske dozvole.

Veliku zahvalnost građani MZ Ripač i Pritoka i grada Bihaća duguju svima onim koji su pomogli da se spriječi trovanje sadašnjih i budućih generacija, kaže se u saopćenju Inicijativnog odbora građana  MZ Ripač i Pritoka

Related posts