Rezultati istraživanja: U 27 porodica najmanje jedno dijete je uključeno u život i rad na ulici

U Bihaću su danas predstavljeni rezultati regionalnog istraživanja o fenomenu djece koja žive ili rade na ulici. Istraživanje je provedeno u BiH i nekoliko zemalja okruženja. U Bihaću je u okviru ovog projekta ispitano 150 porodica. U ukupno 27 porodica najmanje jedno dijete je uključeno u život i rad na ulici.

Istraživanje su provele članice Regionalne mreže za djecu uključenu u život ili rad na ulici, uz podršku organizacije Save the Children, na više lokacija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori. Podaci koji su prezentirani nisu nimalo ohrabrujući. Od preko 3000 djece ispod 18 godina, njih 870 boravi ili radi na ulici, a više od 800 nikada nije pohađalo školu.

Kako bi se došlo do adekvatnih podataka, koliko je rasprostraljen fenomen djece koja rade i žive na ulici u Bihaću, istraživanje je ove godine provelo Udruženje „ Žene sa Une.

Udruženje „Žene sa Une od 2011.godine vodi Dnevni centar za djecu uključenu u život i rad na ulici i djecu u riziku, koji pruža podršku ovim osobama.

Kako bi se smanjio broj djece koja žive i rade na ulici, neophodno je educirati građane, ali i stručnjake, o tome da se radi o ozbiljnom kršenju prava djece, a ne o kulturi i tradiciji nekog naroda, kazano je tokom prezentacije. Uz to, potrebno je ojačati kapacitete za prevenciju, uspostaviti mehanizme saradnje svih institucija u regiji, te pružiti financijsku podršku javnom i nevladinom sektoru u provođenju ovakvih i sličnih projekata.

rtvusk.ba

Related posts