Realizacija projekta sanacije štete od poplava

Općina Sanski Most je od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobila saglasnost za utrošak sredstava namijenjenih sanaciji javne infrastrukture i čišćenju korita rijeke Sane u ukupnom iznosu od 1.984.892,00 KM u sklopu realizacije projekta FERP.

Navedena sredstva će se utrošiti u iznosu od 881.859,00 KM za čišćenje i produbljivanje korita rijeke Sane od mosta u naselju Alagića polje uzvodno do kamenoloma Čamberi, a ostatak sredstava od 1.103.032,45 KM će biti usmjeren za sanaciju javne infrastrukture stradale u poplavama tokom maja 2014. godine.

Prema projektnom prijedlogu planirana je sanacija mosta na Pilješkoj rijeci (trasa stare željezničke pruge), te saobraćajnica u naselju Trnova pored plaže Medenjak. Ostali projekti obuhvataju sanaciju saobraćajnica u ulicama Ključka (od Mašinskog mosta uzvodno do plaže Gerzovo), Alagića sokak, Aganovića sokak, Šabića sokak – Klanac, Muhići, Bulevar VII korpusa, te prethodno započeta saobraćajnica u Krkojevcima na dionici od magistralnog puta M-15 do Srednje poljoprivredne škole ”Sanus futurum”.

Sve projekte će realizirati Općina Sanski Most u saradnji sa PIUSUM jedinicom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u narednih 10-15 dana se očekuje raspisivanje tendera za odabir izvođača radova.

Related posts