Reakcija GS Bihać na saopštenje SBB Bihać: Više rada, manje politiziranja

Povodom saopštenja za javnost koje je GO SBB Bihać uputio danas u vezi 2. sjednice Gradskog vijeća, Građanski savez obavještava da se radi o klasičnoj obmani javnosti i dezinformisanju, karakterističnom za tu stranku.U svom saopštenju, zbog nezadovoljstva sa pozicijama unutar radnih tijela Gradskog vijeća koje su im pripale, GO SBB Bihać pokušava uvjeriti javnost da je prilikom glasanja za ista prekšen Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća, što je apsolutna neistina. GO SBB zloupotrebljava izlaganje Sekretara Gradskog vijeća, izvlači iz konteksta izrečene konstatacije u svoju korist, a tamo gdje im iste ne idu na ruku, izostavljaju ih.

Pa tako u saopštenju navode da je klub SBB-a, u dogovoru sa klubom SDA, predložio Odluku da se naknade vijećnika po osnovu učešća u radnim tijelima, odnosno Komisijama Gradskog vijeća, preusmjeri na troškove prevoza učenika. Sekretar Gradskog vijeća jasno je tada istakla da po Statutu, Poslovniku i zakonu tako nešto nije moguće jer se takva Odluka nije našla na dnevnom redu i ista se ne moze razmatrati ili se o toj Odluci ne mogu zauzimati stavovi, ali je vijećnik Dinko Bećirspahić (SBB), koji je to i predložio, dobio od Sekretara vijeća upute da se to može tretirati kao Zaključak, a nikako kao Odluka.

Da se u tom slučaju radi o čistoj politizaciji i populističkom potezu govori činjenica da Bećirspahić (SBB) u svoj prijedlog nije uključio vijećničke paušale i naknade, nego smo naknade po osnovu učešća u komisijama. Stoji i činjenica da je Sekretar Gradskog vijeća upoznala sve vijećnike sa mogućnostima tretiranja ovog prijedloga, a to znači da svi mogu pojedinačno dostaviti izjavu u kojoj se odriču tih naknada, što su mogli učiniti odmah poslije sjednice. Takav način, koji ne bi bio javan, za predlagača očito nije bio prihvatljiv jer tako nije mogao pokupiti političke poene.

S druge strane, Građanski savez Bihać ovim putem pozdravalja potez gradonačelnika Šuhreta Fazlića (GS) koji je samoinicijativno, bez velike pompe, predložio Odluku o smanjenju plate gradonačelnika za 40 posto. Gradonačelnik je zatražio da njegova plata ne prelazi iznos od tri prosječne plate Federacije i tim potezom je sa 4.500 KM svoju platio umanjio na 2.500 KM. Na taj način Šuhret Fazlić je budžetu Grada Bihaća uštedio 24.000 KM u neto iznosu ili oko 38.000 KM u bruto iznosu na godišnjem nivou, odnosno 152.000 KM u mandatnom periodu, što apsulutno nije zanemariv iznos.

Također, u svom saopštenju GO SBB Bihać navodi da većina u Gradskom vijeću, na čelu sa gradonačelnim Šuhretom Fazlićem želi ukinuti finansiranje mjesečnih karata za učenike što je blago rečeno licemjerno. Nakon što je gradonačelnik Fazlić na današnjoj sjednici jasno odgovorio na postavljena vijećnička pitanja gdje je, između ostalog, objasnio besmislenost postojeće Odluke o prevozu učenika te istakao da onim kategorijama učenika kojima je zaista potreban, prevoz neće biti upitan.

Ono na šta su se iz GO SBB-a zaboravili osvrnuti u svom saopštenju jesu iznesene činjenice o prezaduženosti i dubiozi budžeta Grada Bihaća, iako je to čak i njihov vijećnik Muhamed Čavkunović (SBB) prilikom 2. sjednice Gradskog vijeća nekoliko puta konstatirao.

Građanski savez Bihać, ovim putem poziva GO SBB Bihać, posebno mlade te stranke, da se što manje bave politizacijom rada Gradskog vijeća i politikanstvom te da svoje vrijeme i resurse što više stave u funkciju rada i doprinosa pozitivnim pomacima u našoj lokalnoj zajednici.

Gradski odbor Građanskog saveza Bihać

Related posts