Razvoj turizma na području USK

Nakon što je Ministarstvo privrede u Vladi USK objavilo listu kandidata koji su položili stručni ispit za turističke vodiče, porastao je interes javnosti i medija za proces edukacije i certificiranja za turističke vodiče.

– Da je Bosna i Hercegovina među rastućim turističkim destinacijama činjenica je koju potvrđuje i podatak da je na Sarajevski aerodrom u julu mjesecu ove godine stiglo preko 100.000 turista. Kako tvrde iz menadžmenta aerodroma radi se o najvećem broju putnika u historiji ovog aerodroma. Naša zemlja posjeduje ogroman potencijal za razvoj turizma i primjetne su značajnije investicije u hotelske kapacitete i turistička naselja. Doprinos tome su dale i pozitivne aktivnosti na evropskom putu BiH. Osjetan zamah razvoja turizma primjetan je i na području Unsko-sanskog kantona. Dio turista koji prvenstveno dolaze u Sarajevo i Mostar putem turističkih agencija ili iznajmljenim automobilima posjeti i naš Kanton. Uglavnom ih privlači NP UNA te ostale prirodne i kulturno-historijske atrakcije na području našeg kantona. Istovremeno primjetan je rast interesovanja za proces certificiranja turističkih vodiča na ovom području, kaže Asmir Crnkić, ministar privrede u Vladi USK.

Zbog ukazane potrebe a u cilju transparentnosti, ministar Crnkić dao je sljedeće pojašnjenje:
– Federalnim Zakonom o turističkoj djelatosti predviđena je i pozicija turističkog vodiča.
Tim zakonom je regulirano da federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa kantonalnim ministarstvom privrede provodi predmetnu proceduru edukacije koja se sastoji iz sljedećih faza:
– obuka kandidata,
– organizacija polaganja ispita odnosno provjere znanja i to konkretno za dvije oblasti:
a) opći dio za područje cijele FBIH
b) posebni dio koji se odnosi na kantone.

Proces edukacije i certifikacije započeo je 2007 god. i već je prošlo nekoliko ciklusa . Obuku i polaganje ispita dosad je prošlo 28 kandidata za koje resorno kantonalno ministarstvo izdaje iskaznice.

Nakon izvršene obuke i uspješno okončane provjere znanja, kantonalno ministarstvo obavijesti sve kandidate da sa potrebnom dokumentacijom se jave u kantonalno ministarstvo privrede radi izdavanja iskaznica.

Kad je u pitanju potrebna dokumentacija, radi se o sljedećim dokumentima:
– certifikat od federalnog ministarstva,
– odobrenje za pružanje tur. usluga vodiča izdano od strane općinskog organa,
– fotokopiju CIPS uvjerenja,
– 2 fotografije,
– 10 KM kantonalne administrativne takse

Osoba educirana i certificirana za turističkog vodiča osposobljena je da turistima pokazuje i stručno objašnjava prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-historijske spomenike, umjetnička djela, etnografske i druge znamenitosti, historijske događaje i legende o tim događajima i ličnostima, društveno političke tokove i zbivanja te ekonomska dostignuća mjesta i područja o kojem je riječ.

Novi poziv za obuku i certifikaciju također će biti objavljen na stranici federalnog ministarstva turizma i okoliša te molimo zainteresirane da prate isti.

Više o tome na: http://www.fmoit.gov.ba/ba/page/22/turistiki-vodii

– Također obavještavamo javnost kao i sve nosioce turističke politike da resorno ministarstvo privrede priprema novi Zakon o turizmu koji će uskoro biti predočen u formi nacrta. Molimo sve nosioce turističke politike na području USK da uzmu učešće u javnoj raspravi kako bi smo došli da optimalnih zakonskih rješenja i ovu starateški važnu oblast uredili na najbolji način, kaže mr. sci Asmir Crnkić, ministar privrede u Vladi USK.

Related posts