Propao i drugi pokušaj održavanja 53. sjednice OV Bosanska Krupa

o zaključku općinskog načelnika ponuđenog i proteklog petka tokom rasprave o Odluci o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni RP „Luke“ koja je na dnevni red naknadno uvrštena na prijedlog nezavisnog vijećnika Sulejmana Bešića.

Naime, Općinsko vijeće je u martu ove godine usvojilo prednacrt izrađen od strane Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka koji je potom upućen u javnu raspravu. Tokom rasprave jasno je postalo da se sa pojedinim izmjenama ne slažu građani koje tretira plan „Luke“. To su iskazali peticijom upućenom nadležnim službama, ali i prisustvom sjednici.

U ime građana vijećnicima se proteklog petka obratio Hamdija Ćehajić i između ostalog rekao da su se izmjene plana uradile bez geodetskih snimanja i ažuriranih katastarskih podloga. Da kružni tok kod autobusne stanice čija je gradnja bila prioritetni razlog za izmjene i dopune nema pješačkih prelaza i prilaza postojećim objektima.

Potom se obratio načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i demantovao gospodina Ćehajića. Kazao je da je prednacrt radila stručna služba u skladu sa važećim propisima, te naglasio da kružni tok ne uzima nikome ni milimetar i da njegovom gradnjom neće biti niko oštećen kako se to posljednjih dana prezentira u javnosti. U svom izlaganju je potvrdio da prednacrt sadrži neprovodive izmjene na koje je ukazano na javnoj raspravi i s ciljem rješavanja spornih pitanja predložio zaključak da Općinsko vijeće naloži nadležnoj općinskoj službi da nosiocu izmjena i dopuna uputi zahtjev i traži da u nacrt regulacionog plana ucrta sve objekte koji se nalaze u trenutno važećem planu, da ukine komunukaciju uz lijevu obalu rijeke Une, da se u ulici Hasana Brkića ostavi trenutno stanje i da se zabrani izgradnja benzinskih pumpi u obuhvatu oko kružnog toka i zone vodocrpilišta.

Tako će se, prema riječima načelnika, na najbolji način odgovoriti na špekulacije pojedinaca da se izmjene i dopune plana rade zbog ličnih interesa, odnosno gradnje benzinske pumpe i što je još važnije Cestama FBiH će se omogućiti gradnja kružnog toka koju Općina čeka 10 godina.

Uslijedile su žustre i duge rasprave. Bilo je prijedloga da se glasa za poništenje odluke, bilo je i da se prihvati načelnikov zaključak, međutim sve je završeno bez konkretnih rješenja i dogovora, baš kao i danas.

Prije izjašnjavanja o zaključku općinskog načelnika, sjednicu su na poziv vijećnika Mirsada Jusića napustili vijećnici Stranke demokratske akcije i Demokratke fronte što je rezultiralo nedostatkom kvoruma i ponovnim prekidom sjednice.

Da bi se razmatrao Prijedlog rješenja o dodjeli općinskih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine Bosanska Krupa za sutra u 14.00 sati je zakazana vanredna sjednica Općinskog vijeća.

Related posts