Promovisani projekti Omladinske banke Bosanska Krupa realizovani u 2016. godini

U bosanskokrupskom Domu kulture organizovana je prezentacija uspješno realizovanih projekata kroz program „Omladinske banke Bosanska Krupa“ u 2016. godini. Prezentaciji su prisustvovali načelnik Općine Armin Halitović, službenica za rad s mladima i NVO Ranela Keranović, predstavnik Fondacije Mozaik Željko Pauković, članovi i članice odbora i neformalnih grupa koji su u periodu od 1. jula do 30. septembra realizovali projekte.

Na konkurs za projekte mladih u 2016. godini prijavljeno je 10 projekata neformalnih grupa. Nakon inovacijskog turnira i procesa selekcije od strane članova Omladinske banke odobreno je 6 projekata, ali je 5 uspješno realizirano. To su: Edukativni kamp mladih, Igralište pažnje, Igra za sve, Kutak za mlade i Osvjetlimo igru i druženje.

Ukupna vrijednost realizovanih projekta iznosi 25.135,37 KM od kojih je 14.618,97 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Bosanska Krupa (5.616,58 KM su sredstva Fondacije Mozaik od donatora, a 9.002,39 KM su sredstva Općine Bosanska Krupa).

Za realizaciju projekata neformalne grupe su kroz mobilizaciju lokalnih resursa iz zajednice obezbijedile ukupno 10.516,40 KM (700 KM u novcu i 9.816,40 KM u robi i uslugama) od 1 institucije, 6 organizacija, 6 preduzeća i 11 građana.

U realizaciji ovih projekata učestvovalo je 47 volontera i volonterki koji su radili i doprinijeli sa 1161 volonterskim satom. Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 905 uključujući i 33 osobe sa poteškoćama.

Inače, kroz program Omladinske banke u Bosanskoj Krupi je od 2013. godine realizovano 47 projekata čija je vrijednost 165.805,37 KM. Od tog iznosa Općina je osigurala 43.166,19 KM, Mozaik 33.316,82 KM, dok doprinosi neformalnih grupa iznose 89.322,36 KM.

Prezentacija rezultata je iskorištena i za dodjelu priznanja. Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju Omladinske banke Bosanska Krupa dodijeljene su načelniku Arminu Halitoviću, službenici za rad s mladima Raneli Keranović, novinarki Dževadi Štancl, te najaktivnijim članicama i članovima odbora Omladinske banke Bosanska Krupa. Zahvalnice su upućene i predstavnicima preduzeća, institucija i građana koji su kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih.

Related posts