Promocija doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću

U Bihaću je danas organozovana promocija 18 doktora nauka Univerziteta u Bihaću i 13 doktora nauka koji su zvanje stekli na drugim univerzitetima.

– U zadnjih deset godina na UNBI je disertaciju odbranilo 70 doktora nauka, ističe v.d. rektora Fadil Islamović.

Doktorantima su čestitali i Adis Muharemović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta i premijer USK Husein Rošić.

– Naš Kanton bogatiji je za 31 doktora nauka. Veliki je to uspjeh našeg Univerziteta i novo pojačanje kantonalnoj vlasti u njegovom daljem razvoju. Želim vam uspjeh u daljoj karijeri i da mjerilo vašeg uspjeha budu nove akademske generacije koje ćete inspirisati, kazao je premijer USK.

Related posts