Projekat Dnevnog centra za osobe sa psihičkim poteškoćama u Sanskom Mostu

Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Apel” iz Sanskog Mosta koje okuplja osobe sa psihičkim poteškoćama već 4 mjeseca uspješno realizira pilot projekat Dnevnog centra za osobe sa psihičkim poteškoćama u Sanskom Mostu.

Projekat finansijski podržava Vlada SAD putem svoje Agencije za međunarodni razvoj USAID sa sjedištem u Sarajevu kroz Program podrške marginaliziranim grupama.Nosilac aktivnosti je udruženje “Zajedno” iz Banjaluke koje već duži niz godina ima Dnevni centar za osobe sa duševnim poteškoćama u Banjaluci a koji je dao izvrsne rezultate tokom višegodišnjeg djelovanja.

Partner udruženju “Apel” na lokalnom nivou je Centar za mentalno zdravlje Javne ustanove Dom zdravlja Sanski Most.

Tokom druženja u prostorijama udruženja korisnici su najčešće razgovarali o problemima koje imaju gdje se je nastojalo uz pomoć 2 socijalne radnice koje volontiraju na ovom projektu riješiti probleme korisnika koji nisu riješeni kroz neke druge javne institucije. Jednom sedmično korisnici su zajednički pravili kompletan ručaj a preostali dio hrane koji nije konzumiran na druženju korisnici koji žive sami i kojima nema tko da kuha su nosili kući. Kreativni dio ovog pilot projekta odvijao se je u prostorima Dnevnog boravka u sklopu Centra za mentalno zdravlje Sanski Most gdje se je vršila izrada raznih ukrasnih predmeta različitim tehnikama rada.

Sam Dnevni centar je polučio izvrsne razultate na polju socijalizacije korisnika, otkrivanju njihovih preostalih radnih kapaciteta i sposobnosti koje predstavljaju veliki neiskorišteni potencijal jer ova kategorija građana je izložena strahovitoj stigmi i diskriminaciji.

Projekat se završava početkom oktobra mjeseca i u udruženju “Apel” se nadaju da će Ministarstvo zdravstva Vlade USK- a pružiti podršku ovom projektu u Budžetskoj 2017 godini finansijski kako bi se ova dobra praksa nastavila i dalje.

Kroz projekat je u protekla 4 mjeseca je obuhvaćeno ukupno 22 korisnika i članova njihovih porodica. Mada je postojao interes i za još više korisnika koji su se željeli ukuljučiti u projekat, trenutni kapaciteti udruženja to nisu dozvoljavali.

Iz udruženja “Apel” zahvaljuju USAID , udruženju Zajedno iz Banjaluke ,CMZ-u Sanski Most kao i svim korisnicima koji su koristili usluge Dnevnog centra. Obzirom da je tokom realizacije projekta došlo do velike međusobne povezanosti korisnika aktivnosti Dnevnog centra u prostorijama udruženja će se nastaviti i nakon prestanka finansijske podrške donatora.

Related posts