Pročitajte kome je država dala novac za kulturu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo je Odluku o dodjeli sredstava iz granta za sufinansiranje projekata institucija kulture za 2016. godinu.

Ovom odlukom odobravaju se sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u iznosu od 1.208.000,00 KM, koja su predviđena u budžetu Ministarstva civilnih poslova i koja predstavljaju dio sredstava od ukupnog predviđenog iznosa.

Korisnik sredstava dužan je narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od trideset dana od dana završetka projekt, a dužni su da vode odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identifikovati.

Treba reći da je Zemaljskom muzeju po odluci iz oktobra pripalo 450.000 konvertibilnih maraka.

kul

/N1

Related posts