Pročitajte koliko je novca dobila BiH zbog migrantske krize

Zastupnik SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović tražio je od Ministarstva sigurnosti BiH da mu dostavi odgovore na pitanja o tome koliko je novca došlo u BiH kao pomoć za ublažavanje posljedica migrantske krize, ko je dobio novac, ko implementira projekte, u kojem iznosu i za koju svrhu se troše sredstva te da li institucije BiH uopće vladaju situacijom na terenu i informacijama koje se odnose na ova pitanja.

Ministarstvo sigurnosti BiH u svom odgovoru je navelo da su u 2018. godini potpisana dva sporazuma s donatorima. Prvi je Ugovor s UNHCR-om kojim su kao podrška sistemu azila u BiH donirana sredstva u iznosu od 291.170,00 KM od čega je utrošeno 261.942,21 KM, a preostala sredstva su u skladu s ugovorom vraćena UNHCR-u.

“Bitno je napomenuti da se ugovori s UNHCR-om potpisuju svake godine, ali je u 2018. godini zbog migrantske krize iznos doniranih sredstava povećan. Novac koji je doniran Ministarstvu sigurnosti BiH je podršla za finansiranje rada Azilantskog centra”, navelo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Drugi sporazum je Memorandum o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Češke i Ministarstva sigurnosti BiH, a kojim su Ministarstvu sigurnosti BiH donirana sredstva u iznosu od 1.890.860,05 KM za nabavku opreme za Graničnu policiju BiH.

“Ova sredstva još uvijek nisu realizovana jer su u toku aktivnosti i procedura nabavke specijalizirane opreme za nadzor granice uz podršku Evropske komisije. Obje spomenute donacije su evidentirane kroz Jedinstveni račun trezora BiH koji je u nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH i za iste su otvoreni programi posebne namjene u okviru budžeta Ministarstva sigurnosti BiH”, ističe Ministarstvo sigurnosti BiH.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH dostavila izvještaj o utrošku finansijskih sredstava na ime pomoći u vezi s migrantskom krizom u BiH. Prema izvještaju IOM-a, iznos odobrenih sredstava koja su upotrijebljena u svrhu ublažavanja efekata migrantske krize u BiH, zaključeno s 23. martom 2019. godine, iznosi 12.310.384,55 američkih dolara (21,21 milion KM).

“Ministarstvo sigurnosti BiH ne raspolaže informacijama o projektima drugih međunarodnih organizacija koje koriste finansijska sredstva u svrhu ublažavanja posljedica migrantske krize u BiH”, navodi Ministarstvo sigurnosti BiH.
Izvor: Klix.ba

Related posts