Prirodni potencijali USK-a nisu dovoljno iskorišteni

Prošle godine na osnovu koncesija prirodnih resursa u kantonalni budžet slilo se oko 600.000 KM. Uovoj godini očekuje se približno isti prihod, unatoč problemima koji postoje iz ranijeg perioda. Riječ je o firmama koje su ugašene, u stečaju ili opterećene višegodišnjim sudskim procesima. Za razliku od njih, 40 ranije sklopljenih ugovora o eksploataciji mineralnih sirovina se poštuje i naplata po ovoj osnovi teče bez problema.

Vađenje sirovine u kamenolomima, uz ostale načine prerade mineralnih sirovina najsređenija je oblast kad su u pitanju koncesije za prirodne resusrse. Postignuti standardi pokrivaju potrebe svih 8 općina te se ne planira povećavanje broja koncesionara. Za razliku od ovog ono što nije do kraja uređeno su koncesije poljoprivrednih zemljišta koja još uvijek nisu sva evidentirana niti stavljena u funkciju.

Ono što dosad nikako nije riješeno na zadovoljavajući način je sklapanje ugovora o koncesiji najvećeg prirodnog resursa ove regije odnosno vode. O sim ugovora s Pivovarom te projektima na Uncu gdje, iako su završene procedure, ugovori još nisu potpisani, ne postoji niti jedno drugo koncesiono pravo za njeno iskorištavanje. U narednom periodu Komisija za koncesije USK, zajedno sa resornim ministarstvom, želi potencirati ovo pitanje kako bi se korištenje voda i naplatilo.

Pored vode i energija vjetra još uvijek nije iskorištena na ovim prostorima . Na objavljenji javni poziv javila su se dva ponuđača kaoja se sad sudski spore pa ova inesticija, vrijednosti od skoro 120 miliona KM, koja bi se realizirala na području Bihaća, nije ni krenula. Svi ovi prirodni potencijali imaju velike razvojne mogućnosti što obavezuje vlasti na svim nivoima.

rtvusk

Related posts