Preminuo akademik Lovrenović

Jutros je u 60. godini preminuo akademik Dubravko Lovrenović.

Dubravko Lovrenović je rođen 30. augusta 1956. godine u Jajcu.

Studirao i diplomirao 1979. historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je 1980. biran za asistenta. Postdiplomski studij pohađao i Beogradu, gdje je 1985. godine obranio magistarski rad “Balkanske zemlje prema mletačko-ugarskim ratovima početkom XV stoljeća”.

Doktorsku disertaciju “Ugarska i Bosna (1387-1463)” obranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bavio se istraživanjem povijesti srednjovjekovne Bosne i istočno-centralne Europe. Objavio više autorskih knjiga, naučnih radova, recenzija, predgovora i pogovora knjiga u zemlji i inozemstvu. Boravio je na brojnim evropskim i američkim sveučilištima kao stipendista i gostujući profesor. Sudjelovao na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama. Bio je sekretar je Odjeljenja za historiju pri ANUBiH.
U razdoblju 2001-2003. obavljao dužnost zamjenika ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH. Između 2002. i 2006. bio član državne Komisije za suradnju sa UNESCO-om.

Od 2001. godine je član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bio je predsjednik Odsjeka za historiju gdje je obnašao dužnost prodekana za nastavu i studentska pitanja na Filozofskom fakultetu. Godine 2010. biran je u zvanje redovnog profesora na oblasti Historija srednjeg vijeka na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta.

Objavio je više desetaka naučnih i publicističkih radova. Jedan je od najzaslužnijih za uvrštavanja stećaka na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Related posts