Premijer Rošić pozvao Općinu Cazin da izda građevinsku dozvolu za OŠ “Cazin I”

Vlada Unsko-sanskog kantona pripremila je Program rada za narednu godinu u kojem su precizno navedene aktivnosti izvršne vlasti u u svim resorima.

U skupštinsku proceduru već je upućen i Nacrt budžeta za narednu godinu, kojim je projicirano da se do kraja godine sanira deficit koji Kanton opterećuje godinama. S obzirom da su u toku planiranja budžeta i na višim razinama vasti Vlada USK pripremila je i Program javnih investicija u koje su navedeni projekti za koje se očekuje finansijska pomoć Vlade Federacije BiH.

U programu javnih investicija je planirana i izgradnja zgrade Osnovne škole Cazin I.

– Mi smo u Programu javnih investicija za 2017. godinu planirali ovu školu sa iznosom od dva miliona maraka. Još jedanput pozivamo Općinu Cazin da izda građevinsku dozvolu i otkoči proces ka izgradnji nove škole jer to je obaveza zajednice, kazao je mr. Rošić.

Husein Rošić, premijer USK obećao je, u ime Vlade, roditeljima i učenicima ove škole da će ovaj projekat bio jedan od prioriteta u oblasti izgradnje školskih objekata u narednoj godini.

U nedavnom razgovoru sa premijerom Rošićem i resornim ministrom Adisom Muharemovićem, članovi Vijeća roditelja OŠ Cazin I izrazili su zabrinutost jer još uvijek nema naznaka da će Općina Cazin ispoštovati obaveze da započne izgradnja nove zgrade na postojećem lokalitetu iako je Vlada je uplatila sve financijske obaveze i rentu Općini Cazin. S obzirom da je urađen projekat, postoji urbanistička dozvola i nema smetnji da se izgradi nova školska zgrada na postojećem lokalitetu roditelji učenika su zatražili pomoć u Vladi Kantona da se pokrenu aktivnosti.

Related posts