Premijer razgovarao o problemima otkupa krastavca kornišon

Jučer je premijer Vlade USK-a Husein Rošić održao sastanak sa organizatorima i otkupljivačima povrća i jagodičastog voća na koji su pozvani i predstavnici firmi koje se bave preradom povrća Agrokomerc i Gadžo doo. Cilj sastanka bio je sagledavanje mogućnosti prevazilaženje problema poremećaja tržišta prodaje krastavca kornišon sa područja Unsko-sanskog kantona. Ovom prilikom predstavnici otkupljivača dali su naznačiti da je ovim poremećajem ugrožen otkup i prodaja skoro 1000 tona krastavca što u konačnom rezultirati nemogućnošću isplate kooperanata kao i ugroženošću osnovne funkcije poduzeća.

Time se dovodi u pitanje održivost organiziranja kooperativne proizvodnje u budućnosti. Sa svoje strane premijer Vlade istakao je da će sve poduzeti da se iznađu način kako bi se ublažili problemi kojima se susreću poljoprivrednih proizvođači kako iz vlastitih rezervi tako i kandidirajući problem prema nadležnim ministarstvima sa federalnog nivoa.

Related posts