Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca: Kantoni će borcima plaćati zdravstveno osiguranje i liječenje

Tu će biti vjerovatno osporavanja od određenih kantona jer im valja za to osigurati sredstva, rekao je ministar Salko Bukvarević.

Do sada je sedam kantonalnih skupština dostavilo Federalnom ministarstvu za boračka pitanja svoja mišljenja o Prednacrtu zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, a Prednacrt su dobili 9. juna.

Prema riječima Salke Bukvarevića, federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, najviše ozbiljnih primjedbi je prema stavci da svi borci moraju imati zdravstveno osiguranje i liječenje, a za što novac moraju osigurati kantoni.

Osigurati sredstva

– Većina kantona podržava predloženi Prednacrt zakona o demobiliziranim borcima. Naravno ima prijedloga da se jasno definiraju neke stvari. Ima i ozbiljnih primjedbi. Naime, po ovom zakonu podijeljena je nadležnost na kantone u Federaciju BiH. Ovim zakonom tražimo da se definira da svi borci imaju zdravstveno osiguranje i liječenje. Tu će biti vjerovatno osporavanja od određenih kantona jer im valja za to osigurati sredstva – naglašava Bukvarević.

Dodaje da će se 16. augusta, kada će se održati sastanak Radne grupe, odnosno, Komisije za izradu Nacrta zakona, razmatrati prijedlozi kantonalnih skupština.

– Do tada su dobrodošli prijedlozi ostalih kantona, kao i prijedlozi za proširenje Komisije. Nakon sastanka Komisija će dobiti vrlo kratak rok da pripremi Nacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica i proslijedi Vladi FBiH – rekao nam je Bukvarević.

Podsjeća kako je još jedna od značajnih stavki budućeg zakona o pravima boraca novčana naknada za najugroženije borce koja bi iznosila 25 posto od prosječne plaće u FBiH.

Presjek stanja

– Za to će se novac morati osigurati iz federalnog budžeta. Naše procjene su da je oko 1.000 boraca koji nisu ostvarili nikakva prava i koji se nalaze u teškoj situaciji bez ikakvih primanja, a stariji su od 60 godina. Svaki od boraca iz te kategorije će morati podnositi lično zahtjev za ostvarenje tog prava – govori Bukvarević. Objašnjava da se na osnovu smanjenja broja korisnika RVI i ličnih i porodičnih invalidnina, mogu osigurati adekvatna sredstva za ove borce.

Related posts