Pozicija priznala nerealnost Budžeta, pa isti usvojila! Opozicija odbila prijedlog da Tužilaštvo istraži razloge dubioze Budžeta?

Iako je “tek” u formi Nacrta, Budžet Grada Bihaća neće biti mnogo drugačiji u formi Prijedloga kada dođe na klupe vijećnika u Gradskom vijeću Bihać.

Na jučer održanoj sjednici, stizale su optužbe sa svih strana, o tome ko je kriv za trenutno stanje u Gradu Bihaću. Da li SDP ili SDA, da li vijećnici koji su usvojili prošlogodišnji Budžet a danas su članovi GS-a i SDP-a ili vijećnici koji su danas pozicija a glasali su za kreditno zaduženje zajedno sa SDA 2013. godine?

U takvoj atmosferi, nije se mogla čuti niti jedna kvalitetna diskusija koja se osvrnula na “izgled” Budžeta za 2017. godinu, u smislu da se ponudilo kvalitetno rješenje. Kako i na koji način da se sredstva sa određenih kodova umanje, prebace na značajnije kodove ili slično, što svakako ne pomaže gradonačelniku i njegovim saradnicima u kreiranju Budžeta.

Posebno je zanimljivo, priznanje gradonačelnika da je trenutni Nacrt daleko od realnog, što je konstatirao i portal USN.ba prije nekoliko dana, međutim analize će pokazati kako je morao izgledati Budžet za ovu godinu, da li je postojao način da Budžet bude realan, a ne prenapuhan, o čemu će portal USN.ba pisati prilikom Prijedloga Budžeta kojeg će gradonačelnik poslati Gradskom vijeću i vijećnicima na usvajanje.

Zajedno sa gradonačelnikom, diskutanti koji se nazivaju pozicijom su redom priznavali nerealnost Budžeta za 2017. godinu, pravdajući se da tako to “mora” biti. Nakon što su konstatirali da je Budžet nerealan, isti su usvojili sa 17 glasova ZA (GS, SDP, A-SDA i DF), što je prva, ali i očekivana kontradiktornost, radili su to i “oni” prije.

Diskusiju je obilježila rasprava o onima koji su više nezakonitosti radili u proteklom periodu. Gradonačelnik je u proteklih nekoliko dana “stidljivo” optuživao Galijaševića za nezakonito trošenje namjenskih sredstava, te sa riječima “trebalo bi Tužilaštvo”, “vjerovatno će Tužilaštvo” pokazao nesigurnost u svoje tvrdnje.

Prilikom usvajanja Nacrta Budžeta, a ponukani diskusijama koje su vođene, vijeće je usvojilo zaključak i zadužilo gradonačelnika da radi odgovorno i moralno, iako je to bilo za očekivati od njega? Za prijavu nezakonitosti i kriminala ne treba mu Zaključak Gradskog vijeća ili možda treba?

Zaključak je najkvalitetniji zadatak, rješenje ili Odluka koje je Gradsko vijeće donijelo na jučer održanoj sjednici. Zadužili su gradonačelnika da sve nezakonisti po osnovu trošnje namjenskih sredstava prijavi nadležnim institucijama, te da se iste istraže. Nažalost, ovo nije podržala opozicija iz neobjašnjivih razloga (SDA, a vijećnici SBB nisu bili prisutni prilikom glasanja o navedenom zaključku).

Zanimljive reakcije izazvala je i nova sistematizacija gradske uprave, sa kojom očigledno nisu zadovoljni ni parneri u vlasti gradonačenika Fazlića, što se moglo zaključiti i iz diskusije predsjednice Kluba SDP Kulenović Fatke, koja je kazala kako će u naredna 2-3 mjeseca tražiti da gradonačenik prezentira rezultate rada “nove” uprave. Prema riječima vijećnika, nova sistematizacija je povećala broj odjeljenja i službi, te na taj način povećala i izdatke u plaćama.

usn.ba

Related posts