Pozadina krize u SDA USK-a?!

Trenutna kriza u KO SDA USK-a ,a koja je automatizmom prenešena na Skupštinu USK-a pa i institucije od kantonalnog značaja, samo je refleks unutar radnjih kriminaliziranih kadrova SDA USK-a, koji na sve načine nastoje da zadrže direktorske pozicije koje su im za kratko vrijeme omogućile enormno bogatstvo.

Pretpostavljate, radi se o Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a i njegovoj upravljačkoj strukturi. Naime, saznajemo da odjel za privredni kriminal, Tužilaštva USK-a intenzivno radi na predmetu ZZO USK-a, preciznije na aferama oko poslova sa ortopedskim pomagalima, koje bi trebale izaći u javnost do kraja naredne sedmice.

Saznajemo, Tužilaštvo USK-a je od određenih osoba, koji su svojim svjedočenjem i predočenjem materijalnih dokaza protiv direktora i uprave ZZO USK-a, dobili dovoljno informacija kako bi i istragu proširili na određene visokopozicionirane SDA kadrove.

Navodno, u te kriminalne aktivnosti, upleten je i dio poslanika iz aktualne većine u Skupštini USK-a, koja je i napravila posljednju rekonstrukciju Vlade USK-a po svojoj mjeri, upravo kako bi poduzeli aktivnosti na spriječavanju otkrivanja i prikrivanju dokumenata i predmeta bitnih za rad Tužilaštva USK-a.

Također, činjenica da je i Kolegij SDA BIH na posljednjoj održanoj sjednici u Sarajevu jednoglasno se ogradio od postupaka pomenutih skupštinskih poslanika u USK-a, koji su djelovali u suprotnosti odlukama KO SDA USK-a, govori u prilog cijeloj situaciji.

Građani u posljednje vrijeme, obzirom na urađeno i preduzeto u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih djela unutar javnih institucija, polako počinju vjerovati da će im biti obezbijeđena pravna sigurnost i da će uživati sve adekvatne mehanizme zaštite na nivou lokalne zajednice ali i na nivou države BIH, što u krajnjoj liniji nas vodi do značajnog pitanja, ispunjavanja temeljnih uvjeta budućeg pristupa naše zemelje Euro-atlantskim integracijama.

bos-petrovac.ba

Related posts