Potrebno iskoristiti potencijal dijaspore koju BiH ima u Švicarskoj

BiH još uvijek nema jedinstvenu i što bi najbitnije bilo efektivnu strategiju prema dijaspori. Ukoliko se nastavi takav trend mlađe generacije, koje su rođene i odrasle u dijaspori, možda neće pokazivati interes za BiH kakav je prisutan kod starijih generacija.

Zbog toga je prema riječima Jasmine Opardije-Šušnjar, članice Upravnog odbora udruženja iDijaspora koje okuplja naše ljude u Švicarskoj, veoma bitno da se uspostavi strategija komuniciranja sa različitim grupama dijaspore, te da je se uključi u formiranje politika vezanih za tu oblast.

Kako taj potencijal ne bi bio nepovratno izgubljen oni su u okviru svog Udruženja razvili projekt iPlatforma kojemu je cilj da omogući izgradnju mostova i na neki način učvrsti veze naše zemlje sa švicarskom dijasporom.

Naša sugovornica napominje da se ovdje ne radi nužno o uspostavi samo jednog mosta između dvije države nego i mostovima između ljudi u dijaspori sa lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Naime, ljudi koji su vani posebno su vezani za svoju lokalnu zajednicu i kada žele nešto da doprinesu obično to žele u mjestu iz kojeg dolaze.

Budući da dosta njih ne zna kome da se obrate i gdje da traže informacije kada žele da ulažu ili pokrenu inicijative koje bi doprinijele razvoju i suradnji sa BiH, Udruženje želi biti svojevrsna poveznica i pružiti ljudima informacije o mogućnostima investiranja, ali i povezivanja u kulturnom ili obrazovnom, te o incijativama koje već postoje.

Već postoji značajan broj ljudi koji su u Švicarskoj napravili uspješnu karijeru u vema značajnim oblastima i htjeli bi na neki način pomoći BiH.

“Imamo npr. Marija Batkovića, koji je virtuoz na harmonici i poznat je u Švicarskoj. Postoje i primjeri ljudi iz Švicarske koji su pokrenuli uspješne biznise u BiH kao što je Edin Dacić čija kompanija u Prnjavoru proizvodi za IKEA-u i sl.”, ističe ona.

Što se tiče institucija navodi da imaju kontakt sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH koje ima odjel za dijasporu i koje je sa Vladom Švicarske iniciralo jedno veliko istraživanje koje je pokazalo da u Švicarskoj živi oko 60.000 Bosanaca i Hercegovaca.

Napominje da se radi o okvirnoj brojci obzirom da je dosta ljudi uzelo švicarsko državljastvo i na taj način se izgubili iz ove statistike.

Istraživanje je također pokazalo da je dijaspora fragmentirana po etničkim osnovama kao i u BiH.

”Mi smo zato htjeli da vidimo, imajući u vidi sve te podjele koje postoje i tamo među ljudima, šta je to zajedničko što svi žele i što sve spaja. U toj analizi shvatili smo da je zajedničko svima to da imaju familije u BiH i da su vezani za mjesta iz kojih dolaze i iz toga razloga cilj nam je da taj link napravimo konkretnijim”, priča nam Opardija-Šušnjar.

ZA PRIVLAČENJE DIJASPORE STVORITI POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Ipak, unatoč njihovim nastojanjima naša sugovornica navodi da kako bi se dijaspora privukla bit će potrebno da država osim strategija stvori i povoljno poslovno okruženje koje će ih privući da investiraju.

Ovo bi moglo biti od velikog ekonomskog interesa države jer je dijaspora već značajan ekonomski faktor budući da doznake koje šalju imaju značajan udjel u BDP-u i na neki način održavaju socijalni mir u zemlji.

”Ako se uzme u obzir da su iznosi koje dijaspora godišnje šalje u BiH veći od onih koje daju bilateralni partneri jasno je da postoji jedan značajan ekonomski efekt”, navodi ona.

Smatra da bi se dosadašnje veze mogle produbiti još više privlačenjem većeg broja ulagača iz dijaspore. ”Mislim da tu interes nije problem, nego kapacitet institucija i povjerenje u iste”, ističe ona.

Dodaje da je povjerenje u institucije veoma bitno. “Ljudima koji dođu ovdje je jasno da sudstvo ne radi i da je teško doći do pravde kada vam recimo netko ne plati za neki posao. To povjerenje u institucije je veoma bitno i nešto na čemu bi se prvenstveno moralo poraditi kako bi se ljudi odlučili da pokrenu posao ovdje”, napominje Opardija-Šušnjar.

Sama činjenica da je korupcija toliko prisutna je za investitore zastrašujuća, a kršenje nekih osnovih prava koje je prisutno u BiH znači da država još nije u stanju da zaštiti ni građane u zemlji,a kamoli one koji dolaze ovdje da ulažu. Sve to ne ulijeva povjerenje za one koji žele doći ulagati u BiH, navodi ona.

Navodi da je glavni financijer njihovog projekta iPlatforma Vlada Švicarske obzirom da su migracije za njih jedno od prioritetnih pitanja jer od preko osam milijuna stanovnika Švicarske, više od dva milijuna stranaca (ca. 24%).

”Švicarskoj je veoma bitna stabilnost u regiji i sa BiH imaju ugovor o partnerstvu u oblasti migracija. Oni žele da podrže naše građane, od kojih su mnogi i građani Švicarske. Njima je bitno da oni održe dobar kontakt sa zemljom iz koje dolaze i direktno se uključe u razvoj BiH”, ističe ona te dodaje da milijardu KM koliko je Švicarska uložila u posljednjih 20 godina u BiH pokazuje da oni žele da BiH ide u pravcu stabilnosti i razvoja.

ŽELE PRIVUĆI ONE KOJI IMAJU INTERES ZA POVEZIVANJE SA BIH

Što se tiče njihovog Udruženja Opardija-Šušnjar, koja radi i menadžerica Programa za podršku društvenim naukama na zapadnom Balkanu (RRPP), navodi da će zainteresirani na njihovoj web stranici moći pratiti najnovije informacije o događajima, inicijativama i mogućnostima koje se pružaju u BiH.

Trenutno im je, kaže, glavna aktivnost posjeta udruženjima u Švicarskoj koja okupljaju naše ljude kako bi ih informirali o mogućnostima koje pružaju. Iako je najviše ljudi okupljeno oko religijskih udruženja važno im je da privuku i one koji nisu članovi istih, ali imaju interes za povezivanje sa BiH.

Napominje da im je veoma bitno da budu neutralni i iz tog razloga u njihovom upravnom odboru su ljudi iz različitih dijelova BiH sa različitim etničkim pozadinama kao i različitim zanimanjima. ”Veoma nam je bitno da promoviramo tu različitost koju imamo”, navodi ona.

akta.ba

Related posts