Potpisani ugovori sa lokalnim zajednicama o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada

Dana 05.09.2016.godine, u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je zajedničko potpisivanje Ugovora o su/financiranju projekata iz ekoloških naknada za 2016.godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i lokalnih zajednica/Općina Unsko-sanskog kantona.

Ukupna vrijednost potpisanih Ugovora je 360.460,00 KM, a koji se odnose na implementaciju projekata kojima su lokalne zajednice aplicirale za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada u 2016.godini.

Ugovori o su/financiranju projekata iz ekoloških naknada potpisani su za projekte iz oblasti zaštite okoliša, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za 2016.godinu i Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva za 2016.godinu, a koji se odnose na:

zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada;izrada planske dokumentacije i urbanističko – tehničke dokumentacije za projekte vezane za zaštitu okoliša;jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća;uređenje javnih zelenih površina;zbrinjavanje otpadnih voda;zaštita i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;unapređenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša;poboljšanje energetske efikasnosti,unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;jačanje ekološke kulture građana;poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Related posts