Potpisan sporazum Vlade Unsko – sanskog kantona sa sindikatima obrazovanja i sindikatima MUP-a

Sporazumom se definira način isplata plata i naknada koje nemaju karakter plate za period 01.07.2016.-31.12.2016.godine, izmedu Vlade Unsko-sanskog kantona i Sindikata policije Unsko-sanskog kantona i sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Usaglašenim Sporazumom, koji su potpisati premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić i predstavnici sindikata budžetskih korisnika, precizirana je dinamika isplata plata, toplog obroka i ostalih naknada.

Related posts