Pomoć povratnicima u manji entitet

Husein Rošić, premijer USK sastatao se danas u Bihaću sa Senadom Bratićem, potpredsjednikom Narodne skupštine RS. Bratić je predsjednik

Od­bora za za­šti­tu pra­va iz­bje­gli­ca, ra­se­lje­nih li­ca i po­vrat­ni­ka NSRS i u tom svojstvu je i razgovarao sa premijerom Unsko-sanskog kantona.

Ovaj kanton, u skladu sa mogućnostima, pomaže povratnicima u manji entitet, posebno vodeći računa o demobilisanim braniteljima koji nikakva prava na pomoć ne mogu ostvariti na području R Srpske. Takvu praksu, zadržat ćemo i dalje, kazao je premijer Rošić.

Mr. Rošić i potpredsjednik NSRS razgovarali su o mogućnostima da se povratnička populacija uključi i u projekte podrške samozapošljavanju, konkretno projekte pomoći individualnim poljoprivrednim proizvođačima, koji će biti planirani u budžetu za 2017. godinu.

Related posts