Pomoć iz Vlade USK-a za Područnu školu Pištaline

Jučer 16.01.2017.godine organizovan je hitan sastanak sa premijerom Huseinom Rošićem i ministrom obrazovanja Adisom Muharemovićem po pitanju aktuelne situacije u Područnoj školi Pištaline, koji je orgsanizovan na zahtjev i kroz zajedničku suradnju predstavnika više stranaka, Lokalne zajednice, Općinskog vijeća, Vijeća roditelja i predstavnika škole.

Jako nevrijeme nije spriječilo da se sastanak održi u MZ Pištaline, na licu mjesta obiđe i konstatuje zatečeno stanje stare škole, obiđe zgrada nove škole u izgradnji, te da se iznesu određeni zaključci i dogovori o zajedničkim koracima u narednom vremenu. Uz prisustvo medija sa USK televizije i Radia Bosanska Krupa date su izjave za javnost o zajedničkim koracima za prevazilaženje aktuelnih problema.

Prenosimo pozitivne utiske i pohvaljujemo spremnost svih učesnika da se problem aktualizira i stavi na prioritetno mjesto u rješavanju. Detalji će biti objavljeni u informativnim vijestima RTVUSK i Radia Bosanske Krupe. Premijer je obećao da će problem biti riješen u najkraćem mogućem vremenu, te da će se u planiranju budžeta USK planirati 150.000 KM potrebnih za stavljanje u funkciju dijela nove zgrade i ići će se u pravcu uređenja cijelog objekta u budućnosti. Dogovoren je kontinuitet sastanaka u narednom periodu već od iduće sedmice i neka od trenutnih rješenja su stavljena na analizu i razmatranje.

Ovom prilikom se zahvaljujemo na spremnosti i odazivu premijeru Huseinu Rošiću, ministru Adisu Muharemoviću, predstavnicima skupštine kantona gospodinu Mehmedu Mahmiću i Sanelu Hasiću, predstavniku Općinskog vijeća i zamjeniku predsjedavajućeg vijeća Mirsadu Jusiću, predstavnicima Lokalne zajednice i Vijeća roditelja Asmiru Hadžipašiću, Šemsi Hadžipašiću i Mirsadu Orašćaninu, predstavniku škole v.d. direktoru Velić Amiru, te predstavnicima RTV USK i Radia Bosanska Krupa.

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ – VIJEĆE RODITELJA

Related posts