Pojava „bijele kuge“ na Unsko- sanskom kantonu: Sanski Most i B. Petrovac lagano „izumiru“

U svakoj uređenijoj državi pojava „bijele kuge“ koja u demografiji označava pojavu gdje je natalitet manji od mortaliteta ( broj umrlih veći od broja rođenih) izaziva strah i paniku te poziva na uzbunu. Nažalost, na području našeg kantona, ali i cijele države još niko nije odlučio da se ozbiljno pozabavi sa jednim od najvećih problema koji mogu zadesiti jednu naciju.

Prema popisu stanovništva iz 2013 godine na našem kantonu je živjelo 273. 261 stanovnik, a prema općinama i gradovima omjer je bio sljedeći:

Bosanska Krupa 25. 545
Bosanski Petrovac 7.328
Bužim 19.340
Cazin 66. 149
Ključ 16. 744
Sanski Most 41. 475
Velika Kladuša 40. 414

Služeći se podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2015. i 2016 godinu došli smo do sljedećih podataka:

Posmatrajući navedene podatke jasno se može vidjeti da je pojava „bijele kuge“ najizraženija u Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu, gdje broj umrlih drastično prelazi broj novorođenih za čak 266, to jest 188 u Bosanskom Petrovcu. S druge strane, pozitivnu demografsku sliku ostvaruje grad Cazin te općine Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša.

Kada je u pitanju 2017 godina, analizu iste nismo mogli napraviti jer još nisu objavljeni podaci Federalnog zavoda za statistiku. Na naš upit, iz gradske uprave grada Cazina su nam dostavili svoje podatke za 2017 godinu u kojim se navodi da je broj rođenih 712, a broj umrlih osoba 490 što predstavlja pozitivan bilans od +222. Isto tako, u protekloj godini je u Cazinu sklopljeno čak 575 brakova što svakako pokazuje da grad Cazin nastavlja da živi svojim životom, dok se isto nažalost ne može reći i za pojedine općine na našem kantonu.

( Svi podaci su preuzeti sa stranice Federalnog zavoda za statistiku)

/cazin.net

Related posts