Počinje akcija „Priključak“ bihaćke inspekcije

S ciljem boljeg informisanja građana Bihaća, Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove grada Bihaća obavještava sve poslovne subjekte (fizička i pravna lica) da se u narednom periodu planira intenzivna inspekcijska kontrola u cilju provođenja Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda na području općine Bihać („Sl.glasnik Općine Bihać“ br. 7/13).

Članom 42. navedene Odluke propisana je obaveza priključenja unutarnje kanalizacije na sistem javne kanalizacije, na način da je nakon izgradnje sistema javne kanalizacije vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan je priključiti se na sistem javne kanalizacije.

Stoga će Služba od 15.marta 2017.godine započeti akciju pod nazivom „Priključak“, koja podrazumijeva vršenje inspekcijskih nadzora nad građanima koji svoju kućnu kanalizaciju nisu priključili na novoizgrađenu javnu kanalizacionu mrežu u sklopu KfW projekta.

Akcija „Priključak“ provodit će se na području mjesnih zajednica Kralje i Bakšaiš, te na drugim područjima na kojima je izgrađena javna kanalizaciona mreža, a građani ne žele izvršiti priključenje kućne kanalizacije. Nositelji planiranih aktivnosti su timovi, koje čine komunalni inspektori i komunalni redari, a planirane aktivnosti će se provoditi u periodu od 15.marta do 31.maja 2017.godine u redovnom radnom vremenu, te u dane vikenda po potrebi.

Related posts