Opet promjene u bh. pasošima

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, potvrđeno je za N1 iz ovog Ministarstva.

Kako se navodi u pojašnjenju, ove promjene neće utjecati na vanjski izgled pasoša ili procedure za njegovo izdavanje. Inicijativa za izmjenu je pokrenuta s ciljem izmjene tehnologije izrade pasoša jer je evidentno da sadašnji model prilično otežava nabavku pasoških knjižica, što je između ostalog i razlog za zastoj u provođenju aktuelnog tendera.

”Izmjena se odnosi samo na stranicu sa ličnim podacima koja ne mora nužno do te mjere biti definirana ovim Pravilnikom, a način na koji je ona definirana dosadašnjim pravilnicima prilično je limitirao tehnologiju personalizacije ovog dokumenta.

Izmjenom Pravilnika zasigurno će se doći do rješenja koja podrazumijevaju bolji balans između ekonomičnosti i zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti dokumenata. Predmetnim izmjenama će se omogućiti potencijalnim ponuđačima da na konkurentskoj osnovi daju svoje ponude, čime će se u potpunosti osigurati primjena Zakona o javnim nabavkama u pogledu poštivanja principa konkurentnosti i transparentnosti, a samim tim i povećanje broja eventualnih dobavljača, čime ćemo vjerujemo postići veću konkurenciju, a time i povoljniju i ekonomičniju cijenu za isporuku obrazaca pasoša imajući u vidu i platežnu moć državljana Bosne i Hercegovine”, naveli su u pojašnjenju pristiglom iz Ministarstva civilnih poslova.

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) nisu imali komentar na izmjene Pravilnika.

”S obzirom na to da je ovaj pravilnik donio ministar civilnih poslova, molim vas da prvo njih kontaktirate za tumačenje”, kratko su za N1 kazali iz Agencije.

Related posts