Općinsko vijeće Velike Kladuše: Sumnjive radnje bivšeg načelnika, vrijeđanje na internetu od sada prekršaj

Kladuški vijećnici su na održanoj sjednici pokazali rijetko viđenu kooperativnost i spremnost na saradnju. Usvojeni je nekoliko važnih odluka i iznijeto nekoliko zanimljivih podataka.

Općinsko vijeće Velike Kladuše juče je u drugom pokušaju je uspješno održalo svoju prvu redovnu sjednicu. Dnevni red je ovog puta jednoglasno usvojen, potom su manje-više jednoglasno formirane i sva radna tijela vijeća, a u nastavku sjednice usvojene, često jednoglasno i uz konsenzus svih vijećnika, brojne odluke od kojih su najbitnije one o Nacrtu budžeta za 2017. godinu, privremenom finansiranju Općine, zajedničkoj komunalnoj potrošnji i komunalnoj naknadi. Posebno su zanimljive tačke dnevnog reda bile Izvještaj komisije za primopredaju dužnosti načelnika i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu mi miru.

Drugom dijelu sjednice prisustvovao je i Općinski načelnik Fikret Abdić, što je njegovo prvo pojavljivanje pred vijećnicima, ali nije izlazio za govornicu i uzimao riječ.

Kada je u pitanju Nacrt budžeta za iduću godinu, predlagač je istakao da je ovaj dokument pripremao bivši načelnik te će da će on kroz javnu raspravu i konačni Prijedlog, koji bi se na vijeću trebao naći do kraja marta, biti znatno izmijenjen. Zbog toga je i cifra od gotovo 11 miliona maraka, koliki je budžet predviđen Nacrtom, manje bitna s obzirom da, kako je predlagač istakao, nije planirana realno. Vijećnici su se složili da je bitno da ga usvoje kako bi građani dobili priliku da na javnoj raspravi učestvuju u kreiranju najznačajnijeg finansijskog dokumenta Opštine. Nacrt je usvojen jednoglasno.

Odlukom o privremenom finansiranju Opštine za prva tri mjeseca, koja je donijeta većinom glasova, predviđena su sredstva od 1,37 miliona KM. Dok je na snazi odluka o privremenom finansiranju, u Opštini ne može ulaziti u nove projekte, a korisnici budžeta u nova zapošljavanja.

Program zajedničke komunalne potrošnje i Program održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu usvojeni su jednoglasno, a predlagač je dobio pohvale i od Kluba vijećnika SDA za kvalitetnu pripremu ovih prijedloga. Potrebnom većinom glasova utvrđeno je da će iznos boda za izračun komunalne naknade ostati na nivou prošlogodišnjeg (0,02 KM/m2).

Komisija za primopredaju dužnosti iznijela zabrinjavajuće podatke

Posabno interesantni za javnost mogli bi imati podaci koje je iznio Ismet Hušidić, predsjednik Komisije za primopredaju dužnosti Općinskog načelnika o utvrđenom stanju u Organu uprave na dan 9. novembar 2016. godine, koja je utvrdila brojne nepravilnosti u radu Jedinstvenog organa uprave u gotovo svim oblastima. najznačajniji propusti i povrede su zabilježene u oblastima ljudskih resursa gdje je došlo do nepotrebnih zapošljvanja (17 novih lica uposleno u Jedinstvenižom organu uprave u posljednje četiri godine, od čega petoro u zadnjih mjesec dana mandata bivšeg načelnika Behrića) pri čemu se pogodovalo određenim pojedincima.

I u oblasti javnih nabavki komisija je primjetila pogodovanje pojedinim dobavljačima kroz ugovore direktne i konkurentske ugovore. U oblasti budžetskog poslovanja, komisija je utvrdila brojne nepravilnosti iz kojih je vidljiva sprega između vrha menadžmenta opštine i pojedinih izvođača radova. Prema Hušidićevim riječima, smišljeno su planirani javni radovi koji su odgovarali pojedinim izvođačima, a mnogi od tih radova su izvođeni i bez valjanih dozvola.

Jedan od zaključaka komisije za primopredaju vezan je i za radove u Ulici Zuhdije Žalića, koji su dio većeg projekta izgradnje kanalizacione mreže u Velikoj Kladuši. Planirana vrijednost ovog projekta je bila 28 miliona marakam od čega je Općina bila dužna obezbijediti 9,5 miliona, a ostalo Ministarstvo finansija FBiH i Europska investiciona banka. Općina je 2013. potpisala ugovor tza kreditna sredstva od 3,3 milina eura, a federalno ministarstvo je trebalo obezbijediti 2,4 miliona KM. Godinu kasnije iz ministarstva su saopćili da više nema grant sredstava za ovaj projekat te da Općina sama donese odluku ostaje li ili odustaje od projekta. Bez saglasnosti Općinskog vijeća donijeta je odluka da se s projektom nastavlja, što je Općini stvorilo obaveze od oko 6,4 miliona KM sa kamatama za, po svemu sudeći, propali projekat.
Vrijeđanje u komentarima na portalima i društvenim mrežama od sada se tretiraju kao prekršaj

Uz taj kreditni dug, ukupne obaveze Općine se penju na 8,5 miliona KM, dok potraživanja iznose 3,12 miliona. Najveći dio potraživanja Općina ima prema Agrokomercu, koji je po osnovu komunalnih naknada dužan oko 1,5 miliona KM (2,3 miliona s kamatama). Općini za komunalnu naknadu duguju i Saniteks, Grupex te kantonalne institucije.

Izvještaj Komisije za primopredaju dužnosti usvojen je sa 22 glasa za, 4 vijećnika su bila suzdržana, dok su vijećnici Fuad Sulejmanagić (ASDA) i Ibrahim Kajtezović (KSPP) na jednoj od ranijih tačaka napustili vijećnicu.

Jedna od posljednjih tačaka jučerašnje sjednice vijeća bila je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru Općine Velika Kladuša. Usvojenim dopunama ove odluke pod javnim prostorom se od sada tretira i virtualni prostor. Tako tačka 35. Odluke o javnom redu i miru sada definiše da se prekršajnoj odgovornosti podliježe i svako ko uznemirava građane putem SMS poruka, elektronske pošte, komenatara na javnim portalima koji služe za informisanje građana te komentarima na društvenim mrežama.

kladusa.net

Related posts