Općinsko vijeće Bosanska Krupa: Kružni tok DA, uzurpacija zemljišta i imovine građana NE

Danas je održana 53. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našli su se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, prijedlozi o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Bosanske Krupe, Prijedlog odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Luke“ donesene na sjednici Općinskog vijeća 18.3.2016. godine, Prijedlog rješenja o otvrđivanju javnog interesa za izgradnju nadzemnog dalekovoda (Krivodol), Prijedlog rješenja o dodjeli općinskih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine Bosanska Krupa i Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za juli 2016. godine.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i prihvaćen Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci. Tako se sad dio ulice Branilaca grada poznat kao „Oluk“ zove ulica Šarić Vejsila – Debe. Inicijativu za promjenu naziva pokrenuli su mještani sa željom da se ulica u kojoj žive zove po jedinom poginulom borcu, pripadniku Armije RBiH iz ovog naselja.

Potom su usvojeni prijedlozi o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Bosanske Krupe. Peterici ponuđača, koliko ih se i javilo na poziv Općine, na 10 ili 25 godina dato je ukupno 13.5 ha zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju na različitim lokacijama: Jasenica, Perna, Baštra, Ostružnica i Vranjska.

Najviše vremena sjednice potrošeno je na raspravu o Prijedlogu odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Luke“ koji je na dnevni red uvršten na prijedlog nezavisnog vijećnika Sulejmana Bešića.

Naime, Općinsko vijeće je u martu ove godine usvojilo prednacrt izrađen od strane Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka koji je potom upućen u javnu raspravu. Tokom rasprave jasno je postalo da se sa pojedinim izmjenama ne slažu građani koje tretira plan „Luke“. To su iskazali peticijom upućenom nadležnim službama, ali i prisustvom današnjoj sjednici.

U ime građana vijećnicima se obratio Hamdija Ćehajić i između ostalog rekao da su se izmjene plana uradile bez geodetskih snimanja i ažuriranih katastarskih podloga. Da kružni tok kod autobusne stanice čija je gradnja bila prioritetni razlog za izmjene i dopune nema pješačkih prelaza i prilaza postojećim objektima.

Potom se obratio načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović koji je demantovao gospodina Ćehajića i kazao da je prednacrt radila stručna služba u skladu sa važećim propisima, te naglasio da kružni tok ne uzima nikome ni milimetar i da njegovom gradnjom neće biti niko oštećen kako se to posljednjih dana prezentira u javnosti. U svom izlaganju je potvrdio da prednacrt sadrži neprovodive izmjene na koje je ukazano na javnoj raspravi i s ciljem rješavanja spornih pitanja predložio zaključak da Općinsko vijeće naloži nadležnoj općinskoj službi da nosiocu izmjena i dopuna uputi zahtjev i traži da u nacrt regulacionog plana ucrta sve objekte koji se nalaze u trenutno važećem planu, da ukine komunukaciju uz lijevu obalu rijeke Une, da se u ulici Hasana Kikića ostavi trenutno stanje i da se u blizini, koja se pri usvajanju trebala precizirati, zabrani gradnja benzinskih pumpi.

Tako će se, prema riječima načelnika, na najbolji način odgovoriti na špekulacije pojedinaca da se izmjene i dopune plana rade zbog ličnih interesa, odnosno gradnje benzinske pumpe i što je još važnije Cestama FBiH će se omogućiti gradnja kružnog toka koju Općina čeka 10 godina.

Politiziranje, prebacivanje krivice i odgovornosti jednih na druge je ono čime bi se mogla opisati skoro cijela rasprava o ovom pitanju. Jedino u čemu su saglasni bili svi jeste da se kružni tok gradi i da se pri tom ne vrši uzurpacija imovine građana.

Bilo je prijedloga da se glasa za poništenje odluke, bilo je i da se prihvati načelnikov zaključak, međutim sve je završeno bez konkretnih rješenja i dogovora. Sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Kad će se opet raspravljati o regulacionom planu „Luke“, ali i Prijedlogu rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nadzemnog dalekovoda (Krivodol), te Prijedlogu rješenja o dodjeli općinskih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine Bosanska Krupa, za sada nije poznato.

Related posts