Općina platila 3 puta veću cijenu od one u Tenderu

Suđenje za slučaj STENS nastavljeno je saslušavanjem sudskog vještaka ekonomske struke Almira Lipovače.

Kantonalno tužilaštvo tereti bivšeg načelnika Bihaća Hamdiju Lipovaču sa Alenom Gluhalićem, Aidom Džambegović, Senkom Zolić i Seadom Dupanovićem da su, prilikom izvođenja radova na sportsko-rekreativnom centru Stens u Bihaću, od 2006. do 2009. godine, iskorištavali svoje položaje te unošenjem neistinitih podataka u građevinske knjige i uvećavanjem vrijednosti izvedenih radova, na štetu Općine Bihać, pribavili korist u ukupnom iznosu oko pola miliona maraka.

Vještak je potvrdio da je u javnom tenderu za posao bilo obavezujuće da se izvođač Agra d.o.o, firma drugooptuženog Gluhalića, pridržava potpisane izjave o nepromjenjivosti cijena, te da dio postupaka nije proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Za Stens, planirani Lot 1 (Priprema i izgradnja sportskih terena) iznosio je oko 458.000 KM i za Lot 2 (opremanje terena) 300.000 KM.
Ni budžet tadašnje Općine Bihać nije pratio anekse, tek je rebalansom predviđeno dodatnih 475.000 KM, a razlika između ugovorenih i stvorenih obaveza dostigla je iznos od 937.000 KM, posvjedočio je vještak.

Tenderom se nije predviđala ispostava faktura za takve situacije ni avans. Fakture privremenih situacija su nastavljene do ukupnog iznosa 1.886.649 KM, a Općina je ukupno platila upravo toliki iznos, kazao je vještak Almir Lipovača.

Uprkos probijanju cijene radova, gotovo tri puta veće od početne, vještak je posvjedočio da Općina nije tražila korekcije niti je naručivala proširivanje radova.
Općina je firmi Agra d.o.o. u roku od 15 dana uplaćivala sve ispostavljene fakture. U sudnici je pomenuta i firma Zuban d.o.o, koja je bila podizvođač za elektroinstalacijske poslove. Naime, Zuban je Agri fakturisao 210.000 maraka, a Agra je nakon toga te iste radove fakturisala Općini, ali uvećane za 31.891 KM.
Kako Općina za to nije imala predviđena sredstva u budžetu, ostatak novca iznalazio se kreditnim zaduživanjem Bihaća.

Related posts