Općina Bosanski Petrovac nezadovoljna Prijedlogom Zakona o šumama

Povodom odluke Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona (USK) da na dnevni red svoje 24. redovne sjednice zakazane za četvrtak (24. august 2016.) stavi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, općina Bosanski Petrovac izražava zaprepaštenje kako sadržajem izmjena ovog zakona, tako i načinom na koji se one pokušavaju izglasati.

Naime, 12. januara ove godine je donesena presuda Ustavnog suda FBiH po zahtjevu načelnika općine Bosanski Petrovac Zlatka Hujića, kojom je potvrđeno da je općina Bosanski Petrovac godinama bila diskriminisana u pogledu zaštite i brige o njenim šumskim bogatstvima, zastupljenosti u upravljačkim strukturama kantonalnih šumskih preduzeća i institucija i zapošljavanja u njima, kao i u pogledu raspodjele prihoda ostvarenih od sječe šume na njenoj teritoriji. Presuda je objavljena 6. aprila i njom je naloženo
Skupštini USK da u roku od šest mjeseci uskladi osporene odredbe svog Zakona o šumama sa Ustavom FBiH i federalnim Zakonom o pravu lokalnih zajednica.

Presuda Ustavnog suda FBiH je naročito istakla kako osporeni zakon nije bio donesen na pravilan način, obzirom da mu nije prethodila javna rasprava u skladu sa čl. 56 Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Odlukom o uvrštavanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama na dnevni red sutrašnje sjednice bez prethodne javne rasprave kolegij Skupštine USK najdirektnije krši odluku Ustavnog suda FBiH i ponovo pravi istu grešku na štetu općine Bosanski Petrovac i drugih lokalnih zajednica USK.

Osim načina na koji se sporne izmjene pokušavaju donijeti sporan je i njihov sadržaj, budući da one ništa suštinski ne mijenjaju u odnosu na postojeće stanje u kojem je Ustavni sud FBiH i prepoznao kršenje Ustava FBiH i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Naime, osim sitnih kozmetičkih promjena ove izmjene ne sadrže nikakvo suštinsko poboljšanje položaja lokalnih zajednica u smislu zaštite njihovih šumskih resursa, zastupljenosti i zapošljavanja u nadležnim kantonalnim institucijama i preduzećima te raspodjele dobiti od korištenja šumskih bogatstava.

Sve ovo pokazuje da Vlada USK ovim pokušava izigrati presudu Ustavnog suda FBiH i to baš u vrijeme kada sve vodeće političke stranke koje učestvuju u radu i Vlade i Skupštine USK snažno zagovaraju poštovanje presuda ustavnih sudova u našoj zemlji i oko toga vode žestoke političke borbe na nivou države BiH. Načelnik općine Bosanski Petrovac stoga očekuje od poslanika u Skupštini USK da pokažu dosljednost u stavovima koje njihove političke stranke javno zagovaraju i da sa dnevnog reda sutrašnje sjednice skinu Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK, budući da se njime direktno negira jedna pravosnažna odluka Ustavnog suda FBiH. Neka se u tome pokaže hitnost za koju se predlagač zalaže.

Vrijedi naglasiti kako nepoštovanje i neprovođenje odluka Ustavnog suda FBiH sa sobom povlači i krivičnu odgovornost nadležnih, na čemu će općina Bosanski Petrovac sigurno insistirati ukoliko sporni prijedlog ne bude povučen i upućen na javnu raspravu.- stoji u saopcenju.

Related posts